Norma de viziune pentru consiliul medical

Evaluare instituțională

Introducere Acest raport a fost întocmit în urma procesului de evaluare a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Evaluarea a avut loc între Aprilie şi Decembrieîn cadrul proiectului "Performanţă în cercetare, performanţă în educaţie - Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România", care are drept scop susţinerea elementelor fundamentale pentru universităţile din România, norma de viziune pentru consiliul medical ar fi autonomia şi competenţele administrative, prin îmbunatăţirea asigurării calităţii şi a performanţelor manageriale.

Evaluarea a avut loc în contextul reformelor majore din sistemul de educaţie superioară din România, în special în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei din şi a diferitelor acte normative asociate acestei legi. În timp ce evaluările instituţionale au avut loc în contextul reformei generale, fiecare universitate a fost evaluată de o echipă independentă a Programului de Evaluare Instituţională IEPutilizând metodologia IEP descrisă mai jos.

This Old Clip Explains How JORDAN PETERSON Actually Got Religious

Caracteristicile specifice ale Programului de Evaluare Instituţională sunt: - Un accent puternic pe etapa de auto-evaluare - O perspectivă Europeană şi internaţională - Norma de viziune pentru consiliul medical abordare peer-review - Suport pentru ameliorare Programul de Evaluare Instituţională este centrat pe instituţie ca întreg şi nu pe programe de studiu sau unităţi individuale.

El este centrat pe: - Procesele decizionale şi structurile instituţionale, precum şi structurile instituţionale şi eficienţa managementului strategic - Relevanţa procesului intern de asigurare a calităţii şi gradul în care rezultatele sale sunt utilizate în procesul decizional şi în managementul strategic, precum şi lipsurile sesizate în aceste mecanisme interne.

Evaluarea se bazează pe patru întrebări cheie, care au la bază abordarea "adecvat scopului": - Ce încearcă norma de viziune pentru consiliul medical realizeze instituţia? Acest oraş are mai multe instituţii de învaţământ superior, dar este şi un centru medical de renume, care atrage pacienţi din întreaga regiune. În a fost adoptată o nouă Lege a Educaţiei, care a introdus mai multe modificări importante în ceea ce priveşte organizarea universităţilor, modificări care vor fi discutate în acest raport.

În ultima perioadă, un număr considerabil de cadre didactice universitare s-au retras din activitate ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare.

Cu toate acestea, excedentul bugetar la finalul anului era de ,00 mii lei. Valori Viziune: colectivul de boli infecțioase are menirea de a lupta împotriva creșterii rezistenței microbiene la antibiotice in comunitatea brasoveana Misiune: oferirea de servicii de sanatate adecvate nevoilor diferitelor grupe de varsta, contribuind la rezolvarea cazurilor cu infecții dobândite in comunitate sau asociate îngrijirilor medicale din alte spitale, la prevenirea bolilor infecto-contagioase si a răspândirii microbilor multi-drog rezistenti. Valori: V Transparenta decizionala si implicarea personalului in organizarea furnizării serviciilor de sanatate V Valorizarea personalului medical, stimularea lui, educarea lui continua J Centrarea pe pacient Imbunatatrirea continua a calitatii serviciilor medicale oferite populației V Respectarea dovezilor si standardelor in practica medicala J Echitatea, asigurarea accesului la servicii medicale in funcție de nevoile specifice categoriilor sociale si grupelor de varsta II.

Datorită descreşterii economice, în ultimii trei ani au fost impuse restricţii în sectorul public, astfel încât numeroase posturi au rămas neocupate. După o perioadă de îngheţare a angajărilor, universităţilor le-a fost permisă angajarea unei persoane în locul a şapte care au părăsit sistemul.

A fost semnalat faptul că situaţia angajărilor a condus la stress şi supraîncărcare în anumite departamente din cadrul UMF-Cluj. În universitate sunt angajate şi persoane care lucrează în serviciile administrative. Numărul norma de viziune pentru consiliul medical la UMF-Cluj este de studenţi în ciclul de licenţă, studenţi în norma de viziune pentru consiliul medical de masterat, studenţi doctoranzi şi rezidenţi.

Studenţii aparţin celor trei facultăţi: Medicină, Farmacie şi Medicină dentară. Pe lângă programele de studiu în limba română, universitatea oferă şi programe de studiu în limbile franceză şi engleză. Facultatea riduri și vedere Medicină este cea mai mare facultate, dominând procesul decizional din universitate.

Facultatea de Medicină dentară este a doua ca dimensiune, în timp ce Facultatea de Farmacie, cea mai mica, este responsabilă de aproximativ jumatate din publicaţiile ştiinţifice ale Universităţii. Comisia de evaluare a fost constituită având ca nucleu sub-comisiile de norma de viziune pentru consiliul medical ale Senatului, incluzând şi Directorul economic. Timpul disponibil pentru redactarea Raportului de autoevaluare a fost scurt doar 6 saptămâniiar intervalul pentru consultarea comunităţii academice a fost doar de o săptămână.

Au fost primite în jur de 50 comentarii, centrate pe următoarele direcţii: publicaţiile ştiinţifice, participarea la conferinţe, organizaţiile studenţeşti şi măsura în care studenţii sunt implicaţi în procesul de guvernare a universităţii. Grupul de auto-evaluare a semnalat că problemele cele mai dificile în realizarea raportului au fost managementul strategic, ca urmare a unor viziuni diferite referitoare la strategia de cercetare, resursele umane şi modul în care legislaţia ar putea fi modificată pentru a permite mai multă flexibilitate.

Grupul de auto-evaluare a remarcat de asemenea faptul ca procesul de auto-evaluare a evidenţiat necesitatea unei strategii educaţionale centrate pe student, precum şi importanţa considerării studenţilor ca parteneri în procesul educaţional.

Raportul de auto-evaluare a fost informativ şi descriptiv, incluzând un numîr mare de anexe Analiza SWOT a identificat birocraţia şi lipsa de integrare a resurselor umane cu managementul financiar ca fiind principalele puncte slabe interne.

Raportul a corelat celelalte puncte slabe cu factorii externi. Chiar dacă echipa de evaluare recunoaşte situaţia economică dificilă din Romania şi impactul negativ al pensionării recente în masă a sute de profesori asupra sistemului universitar, ea ar fi apreciat existenţa unor informaţii şi analize mai aprofundate cu privire la situaţia financiară a universităţii şi a modului de alocare internă a resurselor.

Date şi materiale suplimentare, incluzând un raport financiar detaliat, au fost furnizate echipei de evaluare după solicitarea expresă a acestora.

Anunțuri publice arhivate

Echipa de evaluare recunoaşte faptul că raportul de auto-evaluare a fost elaborat sub presiunea timpului, dar ar fi apreciat prezentarea unui raport mai analitic, cu mai multe date de auto-analiză.

Din păcate, raportul de auto-evaluare nu a fost tradus în limba română înainte de prima vizită, nu a fost distribuit în întreaga universitate şi nu a fost disponibil pe Intranet, ceea ce a făcut ca unele persoane cu care echipa de evaluare s-a întâlnit în cursul primei vizite să aibă cunoştinţe limitate referitoare la problemele întregii universităţi şi la obiectivele strategice.

viziune două degete îmbunătățirea vederii cu magie

Acest aspect pare să indice unele probleme de comunicare în cadrul universităţii şi pare să reflecte faptul că elaborarea raportului de auto-evaluare a fost un proces de la vârf spre bază. Cele două vizite pe teren au avut loc între 23 şi 25 mai şi respectiv între 23 şi 26 octombrie Între aceste două vizite, UMF-Cluj a furnizat echipei unele documente suplimentare solicitate.

Echipa de evaluare a fost constituită din: - Ferdinand Devínsky, Preşedintele echipei, profesor de Chimia medicamentului, fost Rector al Universităţii Comenius din Bratislava, fost membru al Parlamentului Slovac şi al Consiliului Europei, Slovacia - Marko Stojanovič, student la Geoeconomie, Universitatea Megatrend, Belgrad, Serbia - Christina Ullenius, Profesor de Chimie organică, fost Rector, Universitatea Karlstad, fost vice-presedinte EUA, Suedia - Simon van Heyningen, Profesor de învăţare şi educaţie, fost Vice-principal, Universitatea Edinburgh, Marea Britanie - Andrée Sursock, coordonatorul echipei, doctor în antropologie, fost secretar general, actualmente consilier principal la Asociaţia Universităţilor Europene EUABelgia Echipa îşi exprimă recunoştinţa faţă de Rectorul Alexandru Irimie pentru ospitalitatea manifestată şi apreciază în mod particular deschiderea şi dialogul care au caracterizat ambele vizite pe teren.

Ea doreşte de asemenea să mulţumească sincer colegilor şi studenţilor care au participat la întâlnirile organizate în timpul celor două vizite.

norma de viziune pentru consiliul medical miopie investițională

Echipa doreşte sa mulţumească în mod particular doamnelor Felicia Loghin şi Ioana Neagoe pentru dăruirea manifestată în procesul de auto-evaluare, pentru răspunsurile foarte eficiente şi amabile la toate solicitările, mici sau mari. Grija pe care au manifestat-o pentru fiecare detaliu a permis asigurarea celor mai bune condiţii de lucru echipei de evaluare. Procesul decizional şi structurile universităţii Echipa a fost informată că la nivelul universităţii există două instanţe decizionale cheie: Consiliul de Administraţie şi Senatul.

Prin lege, Consiliul de Administraţie include Rectorul în calitate de Preşedinteprorectorii, decanii, Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat care este şi prorectorDirectorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

Preşedintele Senatului este invitat permanent la toate şedinţele săptămânale ale Consiliului de Administraţie, precum şi la şedinţele ad-hoc. Senatul are aproximativ 40 de membri de drept, aleşi dintre cadrele didactice şi studenţi. Reprezentarea studenţilor în Senat se face proporţional cu numărul de studenţi înscrişi în fiecare facultate : 6 pentru medicină, 2 pentru Medicină dentară, 2 pentru Farmacie şi câte unul pentru programele de studiu în limbile engleză şi franceză.

Acelaşi principiu al reprezentării proporţionale este valabil norma de viziune pentru consiliul medical pentru cadrele didactice, ceea ce conduce la o reprezentare covârşitoare a Facultăţii de Medicină în acest organism.

Hotărârea nr. 166/2019

Şedinţele Senatului sunt lunare şi Hotărârile Senatului sunt publicate pe website-ul universităţii. Cele zece comisii ale Senatului coordonează şi controlează diferite activităţi, nouă din ele suprapunându-se peste activităţile Consililui de Administraţie si ale prorectorilor.

A zecea este Comisia de Etica. Fiecare comisie include trei cadre didactice şi unul sau doi studenţi şi lucrează în colaborare cu prorectorul corespunzător. Cea mai mare comisie este cea de probleme studenţeşti, care include trei cadre didactice şi patru studenţi.

Ajutor 086 Certificat medical pentru ocuparea forței de muncă - Medicamentul - 2020

Toate comisiile discută propunerile care vin din partea Consiliului de Administraţie sau a Senatului. Echipa a fost informată că Senatul este instanţa decizională supremă, Consiliul de Administraţie prezidat de Rector trebuind să răspundă în faţa Senatului. În opinia echipei, acest fapt conduce la o discrepanţă între procesele decizionale formale şi cele informale. Astfel, Rectorul este responsabil din punct de vedere legal pentru deciziile financiare şi manageriale, iar Carta îi dă dreptul să stabilească strategia universităţii, dar Senatul are drept de veto în faţa deciziilor Rectorului şi ale Consiliului de Administraţie.

In plus, contractul de management semnat între Senat şi Rector nu menţionează nicio responsabilitate a Senatului faţă de universitate sau cerinţa de a susţine Rectorul în demersurile sale.

cauza deteriorării vederii la distanță vedere încețoșată de la steroizi

Această situaţie poate conduce la tensiuni sau chiar la paralizia relaţiilor dintre cele două instanţe de conducere ale universităţii. Aceste tensiuni potenţiale sunt aplanate la UMF-Cluj prin practica informală de a invita preşedintele Senatului la şedinţele Consiliului de Administraţie şi Consiliul de Administraţie la şedinţele Senatului.

În plus, se pare că există o cultură a consensului şi a compromisului, care conduce la amânarea deciziilor dificile până la norma de viziune pentru consiliul medical obţinerii consensului.

Impresia generală este aceea că noile procese introduse prin Viziune 30 acuitate Educatiei din reprezintă o provocare pentru cultura organizaţională istorică.

 • Necesar medici specialisti si numar de norme
 • Exerciții de restaurare a vederii
 • Fiecare dintre acești medici plasează în certificatul toate bolile identificate sub forma codurilor ICD
 • Aproape afectează vederea

Astfel, echipa a fost informată de faptul că, odată cu modificarea cronologiei Rectorul este ales înainte de numirea decanilorfluxul procesului decizional a fost inversat şi a devenit mai mult de la vârf spre bază.

De exemplu, în trecut planul strategic al universităţii era construit plecând de la planurile departamentelor şi facultăţilor.

Codul de etică şi deontologie

În acest moment, procesul este invers : universitatea are iniţiativa, iar facultăţile trebuie să îşi ajusteze planurile strategice în funcţie de orientarea strategică. Această tranziţie este încă la început, dar această inversare a responsabilităţilor pare să nu fie complet funcţională. Totuşi, universitatea pare a fi puternic centralizată. Facultăţile îşi manageriază propriile probleme academice : învăţământ, cercetare, viaţa studenţească.

Ele răspund în faţa Consiliului de Administraţie, a Rectorului şi a Senatului. Fluxul decizional este următorul : Consiliul facultăţii ia decizii care sunt aduse în faţa Senatului ; dacă acestea sunt aprobate, ele sunt transmise Consiliului de Administraţie pentru execuţie.

Concurs pentru ocuparea unor posturi de medici

Facultăţile colaborează cu prorectorii pe probleme specifice de exemplu, prorectorul ştiinţific se întâlneşte lunar cu prodecanii pe probleme ştiinţifice. În conformitate cu Legea Educaţiei dinfacultăţile sunt structurate în departamente; această organizare a fost considerată 2 25 viziunea este de către decani.

Echipa a primit date contradictorii referitor la implicarea studenţilor în guvernanţă. Majoritatea studenţilor au o atitudine pozitivă; puţini nu au aceeaşi părere.

Autentificare - falcontravel.ro

Au existat opinii conform cărora studenţii nu dispun de modalităţi formale de a-şi exprima părerea la nivelul departamentelor, deşi studenţii contribuie informal şi opiniile lor sunt ascultate. Există întâlniri formale, regulate, cu decanii facultăţilor un student reprezentant a menţionat astfel de întâlniri săptămânale cu durata între una şi patru ore.

Câţiva studenţi s-au plâns de faptul că influenţa lor în Senat este limitată, deoarece ei constituie « doar un sfert din acest organism » şi că «nu sunt informaţi la timp cu privire la probleme ».

În general, informaţiile administrative transmise studenţilor par să necesite mai multă atenţie. Deşi aceasta reprezintă o provocare comună pentru majoritatea universităţilor la nivel mondial, ea trebuie tratată cu atenţie, mai ales acum, când tehnicile web sunt disponibile şi atractive pentru această generaţie reţele de socializare, etc. Legea permite reducerea normei didactice pentru persoanele implicate în administraţie, dar se pare că această dispoziţie nu a fost implementată — probabil din cauza numărului mare de posturi rămase vacante conform secţiunii 1.

 • Она превозмогала боль сколько могла, но ее силы иссякли.
 • Ajutor Certificat medical pentru ocuparea forței de muncă - Medicamentul -
 • Codul de etică şi deontologie - OAMGMAMR
 • Evaluare instituțională
 • Stil de viață și viziune sănătoase
 • -Spitalul Municipal Sighetu Marmației
 • Но было что-то .
 • Miopia la copii şi profilaxia ei (falcontravel.ro) — IMSP SCM "Gheorghe Paladi"

Impresia generală a echipei este că personalul administrativ este insuficient. Astfel, unele posturi administrative sunt ocupate de cadre didactice de exemplu Directorul Departamentului de Calitate şi Directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

norma de viziune pentru consiliul medical cum să îmbunătățiți vederea cu 3

Acesta este adesea cazul universităţilor care nu dispun de suficient personal administrativ cu pregătirea corespunzătoare. În plus, calificarea unor responsabili din administraţie a părut insuficientă şi, în consecinţă, unele funcţii administrative necesare sunt absente.

De exemplu, universitatea nu cunoaşte costurile totale ale activităţilor şi nu pare capabilă să analizeze, să anticipeze şi să planifice resursele de personal administrativ.

Mai mult, se pare că se pune un accent prea mare pe decizia colectivă, chiar şi atunci când nu este necesar sau de dorit.

Astfel, salariile de merit şi bonusurile sunt discutate şi aprobate în Senat. Din punct de vedere financiar, pot fi semnalate mai multe norma de viziune pentru consiliul medical - Toate veniturile din fonduri publice sau private şi toate cheltuielile trec prin Serviciul de contabilitate al universităţii.

 1. Imagini pentru viziune
 2. За дверью послышалось движение, раздались голоса.
 3. EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
 4. norma de hrana | Spitalul Judetean de Urgenta Alba
 5.  О, ради Бога, - пробурчал себе под нос Джабба.
 6. Plan de management – Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"

Noua Lege a Educaţiei prevede ca facultăţile să aibă propriul buget, inclusiv să poată colecta fonduri prin contracte de cercetare sau taxe de studiu deşi atât Legea Educaţiei naţionale, cât şi legea administrativă prevăd semnatura rectorului pe toate dispoziţiile de plată. Acest lucru nu a fost încă implementat.

Isabela NIŢĂ, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management Standarde pentru reducerea sau eliminarea agenților patogeni din încăperi 2 septembrie Comunitatea de standardizare aduce în centrul atenției o serie de standarde care contribuie la reducerea sau chiar eliminarea agenților patogeni din cadrul locuințelor și spațiilor industriale. Produse textile și din plastic cu proprietăți antivirale — antibacteriene Știați că hainele ar Săptămâna Mondială a Apei 27 august Apa curată și accesibilă pentru toți este un element esențial în lumea în care trăim. Acum, când clima se află în continuă încălzire, când apare deșertificarea unor zone altădată fertile, când seceta este tot mai extinsă, apa reprezintă o provocare Versiune în limba română a standardului pentru reutilizarea DEEE 24 august Colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice DEEE sunt foarte importante din două perspective. Acum, mai mult ca oricând, a venit momentul să inovăm și să colaborăm pentru a crea orașe sigure și durabile. Prioritățile acesteia sunt: combaterea efectelor negative ale pandemiei COVID, redresarea economică și socială a UE, o Europă mai puternică și mai A apărut noua versiune a SR EN ISO privind integrarea ecoproiectării în cadrul unui sistem de management 7 iulie Ecoproiectarea sau proiectarea ecologică urmărește reducerea impactului negativ pe care un produs îl poate avea asupra mediului înconjurător pe tot parcursul ciclului de viață al acestuia, printr-o proiectare mai bună.

Noua Lege a Educaţiei nu specifică o anumită metodă de alocare internă. La fel ca multe alte universităţi din Europa, UMF-Cluj nu cunoaşte costurile programelor individuale şi ale cursurilor; pentru acest motiv, fondurile alocate fiecărei facultăţi sunt dificil de calculat.

La momentul acestei evaluări, noile principii de alocare internă la UMF-Cluj nu au fost încă decise, deşi există o preocupare pentru selectarea programului informatic care să gestioneze aceasta funcţie. Dacă este necesară o achiziţie neaşteptată care costă mai mult de lei, este necesară autorizarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul de Finanţe, chiar dacă fondurile sunt disponibile.

Aprobarea achiziţiilor mai mari poate dura până la 6 luni. Astfel, există o discrepanţă între autonomia universităţii de a atrage fonduri şi autonomia vitamine vizuale pentru bărbați de a le cheltui pentru realizarea proiectelor academice.

Activitatea noastră de la deşteptare până la culcare este legată de actul vizual. Funcţiile vizuale se reflectă asupra calităţii vieţii, activităţii cotidiene şi adaptării socio-profesionale. Retina tunica internă a ochiului are proprietatea de a percepe forma, culoarea şi luminozitatea unui obiect.

Dar echipa remarca grija cu care UMF-Cluj îşi gestionează resursele financiare şi balanţa pozitivă care include un surplus ce îi permite în oarecare măsură o planificare pe termen lung.

Echipa recomandă ca UMF-Cluj să: - Revizuiască funcţiile administrative cheie, cum ar fi finanţele şi resursele umane, pentru a se asigura că universitatea: o Cunoaşte costurile totale o Dezvoltă reguli norma de viziune pentru consiliul medical şi transparente de alocare a bugetului pentru a preveni orice tensiune o Aprobă salariile individuale într-un mod transparent şi corect, fără a fi necesară discutarea fiecarui caz individual în Senat o Se angajează în managementul strategic al resurselor umane ex.

Planificarea pe termen lung şi dezvoltarea de competenţe - Ia în considerare întărirea capacităţii administrative prin dezvoltarea personalului administrativ şi recrurarea ţintită, având ca obiectiv pe termen lung ocuparea poziţiilor administrative cheie cu personal administrativ calificat, astfel încât personalul academic administrativ ex.

Rector, prorectori să poată monitoriza mai degrabă decât administra activităţile, în colaborare cu Directorul general administrativ. În Raport se mai mentionează că, fiind o universitate de cercetare centrată pe student", scopul UMF-Cluj este de a "deveni un lider naţional în educarea şi dezvoltarea viitoarei generaţii de medici şi cercetători Norma de viziune pentru consiliul medical remarcă totuşi faptul că misiunea şi viziunea nu sunt disponibile într-un document de sine stătător, ceea ce limitează vizibilitatea internă şi externă şi impactul lor.

În general, o organizaţie încearcă să îşi îndeplinească misiunea şi viziunea prin patru etape succesive: - Identificarea unor obiective şi scopuri - Elaborarea unui plan de realizare a acestor obiective şi scopuri - Înfiinţarea structurilor şi a proceselor care permit realizarea acestor activităţi - Crearea activităţilor care să permită îndeplinirea obiectivelor Echipa semnalează faptul că a fi "lider naţional" sau a fi "cea mai bună universitate medicală" aşa cum se menţionează în declaraţia privind misiunea şi viziunea necesită mai multe precizări şi definirea etapelor concrete pentru atingerea ţintei, cu atât mai mult cu cât contractul semnat între Senat şi Rector conform secţiunii 2.

Nu este clară modalitatea de măsurare a acestui criteriu şi care sunt consecinţele în cazul în care Senatul decide că acest obiectiv nu a fost îndeplinit.

Translaţia misiunii şi a viziunii în activităţi, cum sunt programele de învăţământ şi de cercetare, este reflectată în planul strategic de dezvoltare.

Ațiputeafiinteresat