Viziunea nu voia să se întoarcă

Ce lucrare va face Isus mai exact când Se întoarce? | EVANGHELIA POGORÂRII ÎMPĂRĂȚIEI

Punct de unde se poate face întoarcerea sigură Vârstnicul Dieter F.

Am ales să uităm pentru că am vrut să ne amintim doar identitatea noastră individuală. Aceste lecții ne ajută să ne răzgândim. Dacă îmi uit obiectivul, nu pot să nu fiu derutat, nesigur de ce sunt şi, prin urmare, în conflict în ce fac. Şi nici nu poate să funcţioneze fără să se simtă profund tulburat şi deprimat. Să fim, de aceea, hotărâţi să ne amintim astăzi ce dorim, ca să ne putem unifica gândurile şi faptele în mod semnificativ, şi să realizăm astăzi numai ce ar vrea Dumnezeu să facem.

Uchtdorf din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli Darul ispăşirii lui Isus Hristos ne asigură, tot timpul şi în toate locurile, binecuvântările pocăinţei şi ale iertării. În timpul pregătirii mele pentru a deveni căpitan în cadrul aviaţiei, a trebuit să învăţ cum să pilotez un avion pe distanţe lungi.

Zborurile peste oceanele imense, traversarea deşertelor întinse şi zborurile de la un continent la altul necesită o planificare cu grijă pentru a asigura o sosire sigură la destinaţia stabilită.

  1. Ce lucrare va face Isus mai exact când Se întoarce?
  2. Она подняла голову.
  3. Viziunea nu voia să se întoarcă
  4. Последний щит начал рушиться.
  5. Cum să se întoarcă vederea în câteva zile
  6. Ce lucrare va face Isus mai exact când Se întoarce? | EVANGHELIA POGORÂRII ÎMPĂRĂȚIEI
  7. Все, что я могу, - это проверить статистику, посмотреть, чем загружен «ТРАНСТЕКСТ».
  8. Ce este hipermetropia și miopia

Unele dintre aceste zboruri fără oprire pot dura până la 14 ore şi acoperă aproape Există un moment de decizie important în timpul unor asemenea zboruri lungi, cunoscut de obicei sub numele de punctul de unde se poate face întoarcerea sigură.

Până viziunea nu voia să se întoarcă acest punct avionul are combustibil suficient pentru a se întoarce şi a zbura în siguranţă până la aeroportul de unde a plecat. Dacă a depăşit punctul de întoarcere sigură, căpitanul nu mai are nici o opţiune şi trebuie să continue drumul. De aceea, acest punct este deseori cunoscut ca punctul de unde nu se mai poate face întoarcerea. Există în vieţile noastre puncte de unde nu se mai poate face întoarcerea?

Cum să se întoarcă vederea în câteva zile

În lumea noastră frumoasă dar, de asemenea, zbuciumată, există realitatea tristă că această atitudine este sursa unei mari supărări, dureri şi tristeţi în vieţile individuale, în familii şi în căsătorii. Satana încearcă să falsifice lucrarea lui Dumnezeu şi, făcând aceasta, îi poate înşela pe mulţi.

Pentru a ne face să ne pierdem speranţa, să ne simţim nenorociţi ca el, şi să credem că nu mai putem fi iertaţi, Satana ar putea chiar să întrebuinţeze greşit cuvintele din scripturi care subliniază dreptatea lui Dumnezeu, pentru bolnav de vedere slabă insinua că nu există milă.

Care este planul Domnului pentru întoarcerea noastră sigură?

Protecţia împotriva influenţei diavolului vine prin Evanghelia lui Isus Hristos. Vestea bună este că Isus Hristos a făcut ispăşirea perfectă pentru omenire. Este mesajul de dragoste, speranţă şi milă, că există o împăcare a omului cu Dumnezeu. Păcatul este încălcarea cu voinţă a legii divine.

Importanța jocurilor pentru copiii cu deficiențe de vedere Atât la ieșirea din carantină după o perioadă de 14 zile cât și la externarea din spital, pacientul este declarat clinic sănătos doar după efectuarea a 2 teste.

Ispăşirea lui Isus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru copiii Săi, ca să se corecteze şi să depăşească consecinţele păcatului. Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copii Lui şi El niciodată nu va înceta să ne iubească şi să spere pentru noi.

Account Options

Planul Tatălui nostru Ceresc este clar şi promisiunile Lui sunt măreţe. Hristos a venit să ne salveze. Dacă am luat-o viziunea nu voia să se întoarcă un drum greşit, ispăşirea lui Isus Hristos ne poate da asigurarea că păcatul nu este un punct de unde nu se mai poate face întoarcerea. O întoarcere sigură este posibilă dacă urmăm planul lui Dumnezeu pentru salvarea noastră.

Am primit acest plan de la cea mai mare autoritate din univers, chiar de la Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc.

Pot fi evitate cataractele O mamă și-a bătut fata de șapte ani și a lăsat-o să înghete.

Acest plan a fost pregătit dinainte de crearea pământului. Este măreţul viziunea nu voia să se întoarcă al fericirii, planul milei, planul mântuirii, planul salvării. Acest plan ne îndreptăţeşte să trecem prin experienţa unei existenţe fizice, incluzând viaţa muritoare, timpul încercării şi reîntoarcerea în prezenţa lui Dumnezeu şi viaţa în fericire veşnică şi glorie. Este explicat în doctrina Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos. Urmând acest plan există frumoase consecinţe eterne pentru noi ca indivizi, pentru familiile noastre, pentru generaţiile care vor veni şi chiar pentru generaţiile care au existat înainte.

Planul include reconcilierea cu Dumnezeu şi iertarea. Cum este posibilă iertarea divină? Ispăşirea lui Isus Hristos face ca fiecare persoană să fie răspunzătoare pentru păcatul său personal. Vom depăşi consecinţele păcatului personal revendicând binecuvântările şi beneficiile ispăşirii.

Preşedintele David O. Nu există pocăinţă care prin ea însăşi să salveze omul. Este sângele lui Isus Hristos cel care ne salvează. Adevărata pocăinţă, totuşi, este condiţia cerută astfel încât iertarea lui Dumnezeu să vină în vieţile noastre. Kimball, The Miracle of Forgiveness [], p.

EVANGHELIA POGORÂRII ÎMPĂRĂȚIEI

În ce constă adevărata pocăinţă? Avem nevoie de afine pentru îmbunătățirea vederii cum să luați credinţă puternică în Hristos pentru a fi capabili să ne pocăim. Dacă credem că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile, este iubitor şi milos, vom fi capabili să ne punem încrederea în El pentru salvarea noastră, fără să ne îndoim.

Credinţa în Hristos ne va schimba gândurile, crezurile şi comportarea care nu este în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Adevărata pocăinţă ne va conduce din nou să facem ceea ce este drept. Ca să ne pocăim cu adevărat trebuie să ne recunoaştem păcatele şi să simţim remuşcarea, sau să ne întristăm după voia lui Dumnezeu, şi să mărturisim acele păcate lui Dumnezeu.

Dacă păcatele noastre sunt grave, trebuie, de asemenea, să le mărturisim conducătorului preoţiei autorizat.

Trebuie să cerem iertare lui Dumnezeu şi să facem tot ce putem pentru a corecta orice nedreptate cauzată de faptele noastre. Pocăinţa înseamnă o schimbare a minţii şi a inimii — încetăm să facem lucrurile care sunt greşite şi începem să facem lucruri care sunt corecte. Ea ne aduce o atitudine nouă faţă de Dumnezeu, faţă de noi înşine şi faţă de viaţă, în general. Care sunt fructele iertării? Adevărata pocăinţă ne binecuvântează vieţile prin efectele ispăşirii: noi simţim iertarea lui Dumnezeu şi pacea Lui, iar vina şi tristeţea noastră sunt îndepărtate; ne bucurăm de plus pentru vedere Spiritului din plin; şi suntem mai bine pregătiţi să trăim alături de Tatăl nostru Ceresc.

Preşedintele Spencer W. El a mărturisit durerile amare ale păcatului, dar el, de asemenea, a vorbit cu emoţie despre fericirea care însoţeşte pocăinţa şi iertarea. Cum putem şti că Dumnezeu ne-a iertat?

scăderea otitei medii a vederii viziune alternativ

Preşedintele Harold B. Odată ce ne-am pocăit cu adevărat, Hristos va îndepărta greutatea vinovăţiei pentru păcatele noastre.

Навигация по записям

Putem şti pentru noi înşine, că am fost iertaţi şi curăţaţi. Nici o altă mărturie a iertării nu poate fi mai măreaţă. Satana va încerca să ne facă să credem că păcatele noastre nu sunt iertate pentru că putem să ni le amintim.

viziunea nu voia să se întoarcă

Satana este un mincinos; el încearcă să înceţoşeze viziunea noastră şi să ne conducă departe de calea pocăinţei şi a iertării. Dumnezeu nu ne-a promis că nu ne vom aminti păcatele. Amintirea lor ne va ajuta să evităm să facem din nou aceleaşi greşeli.

operații de îmbunătățire a vederii diagnostic normal de vedere

Dar, dacă rămânem sinceri şi credincioşi, amintirea păcatelor noastre se va estompa cu timpul. Aceasta va face parte din procesul necesar pentru vindecare şi sfinţire.

Punct de unde se poate face întoarcerea sigură

Alma a mărturisit că, după ce L-a implorat pe Isus să aibă milă de el, a putut încă să-şi amintească păcatele, dar amintirea păcatelor lui nu l-a mai întristat şi chinuit, deoarece a ştiut că fusese iertat vezi Alma Este responsabilitatea noastră să evităm orice ar putea aduce înapoi amintiri pline de păcate vechi.

Cum ne ajută oferirea iertării să primim iertarea lui Dumnezeu? Aşadar, acordarea iertării este o condiţie preliminară pentru a fi iertat. Pentru binele nostru, avem nevoie de curaj moral pentru a ierta şi pentru a cere iertare. Niciodată nu este sufletul mai nobil şi mai curajos decât atunci când iartă. Aceasta include să ne iertăm pe noi înşine.

Viziunea nu voia să se întoarcă

Fiecare dintre noi este obligat, prin cuvântul lui Dumnezeu, să-şi ceară iertare, să aibă milă şi să se ierte unul pe celălalt. Este mare nevoie de aceste calităţi asemănătoare cu ale lui Hristos în familiile noastre, în căsătoriile noastre, în episcopii şi ţăruşi, în comunităţile noastre şi în naţiunile noastre.

viziunea nu voia să se întoarcă în același timp miopie

Vom primi bucuria iertării în propriile noastre vieţi, când suntem dornici să acordăm gratis altora acea bucurie. Doar vorbele fără fapte nu sunt îndeajuns.

Trebuie să ne curăţim inimile şi minţile de sentimente şi gânduri pline de amărăciune şi să lăsăm lumina şi dragostea lui Hristos să intre.

Drept urmare, Spiritul Domnului ne va umple sufletele de bucuria care însoţeşte pacea divină a conştiinţei vezi Mosia Dragii mei, fraţi şi surori, dragii mei prieteni tineri, când căpitanul unui avion de cursă lungă depăşeşte punctul de unde se poate face întoarcerea sigură, iar vântul frontal este prea puternic şi altitudinea la care zboară prea joasă, el poate fi forţat să se îndrepte spre un alt aeroport decât cel care fusese planificat pentru destinaţie. Nu se întâmplă la fel în călătoria noastră prin viaţă, viziunea nu voia să se întoarcă spre căminul nostru ceresc.

Indiferent unde vă aflaţi în această călătorie viziunea nu voia să se întoarcă viaţă, oricare ar fi încercările pe care le înfruntaţi, există întotdeauna un punct de unde se poate face întoarcerea sigură; există întotdeauna speranţă. Dumneavoastră sunteţi căpitanul vieţii dumneavoastră şi Dumnezeu a pregătit un plan pentru a vă aduce, în siguranţă, înapoi la El, la destinaţia dumneavoastră divină.

Darul ispăşirii lui Isus Hristos ne asigură, tot timpul şi în toate locurile, binecuvântările pocăinţei şi ale iertării. Datorită acestui dar, oportunitatea de a face o întoarcere sigură de la cursul dezastruos al păcatului este disponibilă pentru noi toţi. Pentru aceasta aduc mulţumiri Tatălui nostru Ceresc şi depun mărturie despre aceasta, din toată inima şi din sufletul meu, în numele lui Isus Hristos, amin.

Ațiputeafiinteresat