Viziunea de 57 de ani a căzut

Destinul națiunii și valoarea oportunităților

Extrase din Istoria lui Joseph Smith, profetul History of the Church, volumul 1, capitolele de la 1 la 5 Capitolul 1 Joseph Smith vorbeşte despre strămoşii săi, despre membrii familiei sale Viziunea de 57 de ani a căzut despre primele lor locuri în care au locuit—O agitaţie neobişnuită cu privire la religie exista în vestul New York-ului.

El hotărăşte să caute înţelepciune, aşa cum este indicat de Iacov—Tatăl şi Fiul apar şi Joseph este chemat în slujirea sa profetică.

Versetele 1— Cam la patru ani după sosirea tatălui meu în Palmyra, el s-a mutat cu familia lui în Manchester, în acelaşi ţinut Ontario— 4 Familia lui se compunea din unsprezece persoane, şi anume, tatăl meu, aJoseph Smith; bmama mea, Lucy Smith al cărei nume, înainte de căsătoria ei, a fost Mack, fiica lui Solomon Mack ; fraţii mei, cAlvin care a murit la 19 noiembriela vârsta de 26 de anidHyrumeu, eSamuel Harrison, William, Tehnica miopiei bates Carlos şi surorile mele Sophronia, Catherine şi Lucy.

Ea a început cu metodiştii, dar, în curând, a devenit generală la toate confesiunile din această regiune a ţării. Unii susţineau credinţa metodistă, unii pe cea prezbiteriană, şi alţii pe cea baptistă. Familia tatălui meu era convertită la credinţa prezbiteriană şi patru dintre ei se alăturaseră acelei biserici, şi anume, mama mea, Lucy, fraţii mei Hyrum şi Samuel Harrison şi sora mea Sophronia.

hipermetropie oprire

Cu timpul, gândul meu a început să se îndrepte spre confesiunea metodistă şi am simţit o oarecare dorinţă de a mă alătura ei; dar aşa de mare era confuzia şi cearta dintre diferitele credinţe, încât era imposibil pentru o persoană tânără, aşa cum eram eu, şi aşa de necunoscătoare de oameni şi de lucruri, să ajungă la o concluzie certă referitoare la cine avea dreptate şi cine nu. Prezbiterienii erau cei mai decişi împotriva baptiştilor şi a metodiştilor şi îşi foloseau toate resursele, atât ale raţiunii, cât şi ale sofismului, pentru a dovedi erorile lor sau, cel puţin, pentru a-i face pe oameni să creadă că aceştia erau în greşeală.

Pe de altă parte, baptiştii şi metodiştii, la rândul lor, erau la fel de zeloşi în încercarea lor de a-şi consolida propriile doctrine şi de a-i respinge pe toţi ceilalţi.

  1. Ofera oamenilor viziune si oportunitate
  2. Moarte cumplita pentru o femeie din Pitesti.

Care dintre toate aceste grupări are adreptate ; sau, greşesc ele toate laolaltă? Dacă una dintre ele are dreptate, care este aceasta şi cum pot s-o recunosc? Părea că intră cu putere mare în fiecare fibră a inimii mele.

Am meditat iar şi iar asupra lui, ştiind că, dacă vreo persoană avea nevoie de înţelepciune de la Dumnezeu, eu eram aceea; pentru că nu ştiam cum să fac şi, dacă nu puteam obţine mai multă înţelepciune decât aveam atunci, niciodată nu aveam să ştiu; pentru că învăţătorii de religie ai diferitelor grupări religioase aînţelegeau aceleaşi pasaje din scripturi în moduri atât de diferite, încât se distrugea toată încrederea în lămurirea întrebării printr-un apel la bBiblie.

Era în dimineaţa o zile frumoase, senine, la începutul primăverii anului o mie opt sute douăzeci. Era pentru prima dată în viaţa mea când făceam o astfel de încercare, pentru că în mijlocul tuturor frământărilor mele, eu nu încercasem, încă, niciodată să mă arog cu glas tare.

Destinul națiunii și valoarea oportunităților | Contributors

De abia începusem, când imediat am fost cuprins de o putere, care m-a copleşit în întregime şi care a avut o influenţă atât de uimitoare asupra mea, încât mi-a legat limba, astfel că nu am litere subliniate putut vorbi.

Un întuneric de nepătruns s-a aşternut în jurul meu şi mi s-a părut pentru un moment că eram condamnat la o distrugere subită. Când lumina s-a oprit asupra mea, am avăzut bdouă Personaje, ale căror strălucire şi cslavă întreceau orice descriere şi care stăteau deasupra mea, în aer. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, şi a spus, arătând către celălalt: Acesta este dFiul Meu eIubit.

De aceea, imediat ce am devenit stăpân pe mine astfel încât să pot vorbi, Le-am întrebat pe Personaje, care stăteau deasupra mea în lumină, care dintre toate confesiunile era cea adevărată pentru că la vremea aceea inima mea nu simţise, niciodată, că toate erau greşite —şi căreia trebuia să mă alătur.

Când mi-am revenit, eram lungit pe spate, uitându-mă la cer.

Why people believe weird things - Michael Shermer

Când lumina a dispărut, nu mai aveam forţă; dar în curând, revenindu-mi într-o oarecare măsură am plecat acasă. Şi când m-am rezemat de sobă, mama m-a întrebat ce aveam. Se pare că aadversarul era conştient, din prima perioadă a vieţii mele, că eram destinat să mă dovedesc a fi un perturbator şi o persoană care va crea necazuri împărăţiei lui; dacă nu, atunci de ce s-ar fi unit puterile întunericului împotriva mea? De ce bopoziţia şi persecuţia care s-au ridicat împotriva mea, aproape din perioada copilăriei mele?

Jirinovski are miopie distanță de vedere optimă pentru citire

Unii predicatori şi alţi învăţători de religie resping relatarea Primei Viziuni—Joseph Smith este copleşit de persecuţie—El mărturiseşte despre realitatea viziunii versetele 21— Am fost foarte surprins de atitudinea lui; a tratat relatarea mea nu numai cu uşurinţă, ci cu mare dispreţ, spunând că totul era de la diavol, că nu există astfel de lucruri, ca bviziuni ori crevelaţiiîn zilele de azi; că toate aceste lucruri încetaseră odată cu apostolii şi că nu mai vor fi altele niciodată.

Dar, straniu sau nu, aceasta a fost situaţia şi a fost adeseori cauza unei mari tristeţi pentru mine. De atunci, m-am gândit că mă simţeam foarte asemănător lui aPavelcând şi-a susţinut bapărarea înaintea regelui Agripa şi i-a povestit despre viziunea pe care a avut-o, când a văzut o lumină şi a auzit un glas; dar, totuşi, au fost puţini acei care l-au crezut; unii spuneau că nu era cinstit, alţii spuneau că era nebun; şi-au bătut joc de el şi l-au insultat.

Dar toate acestea n-au distrus realitatea viziunii sale.

  • Foto: Kostas Koukoumakas În jurul orei 6 dimineața, pe 1 iuniesunetul lipsit de vlagă al unui mic motor de ambarcațiune ajungea, peste marea calmă, la o plajă din insula grecească Lesbos.
  • Iubește-ți aproapele: biserica și refugiații | Balkan Insight

El avusese o viziune, el ştia că a avut, şi toate persecuţiile de sub cer nu puteau să schimbe faptul acesta; şi, deşi ei aveau să-l persecute până la moarte, el a ştiut totuşi şi avea să ştie până la ultima sa suflare că a văzut o lumină şi a auzit un glas vorbind cu el şi toată lumea n-ar fi putut să-l facă să gândească sau să creadă altfel.

Văzusem, cu adevărat, o lumină şi în mijlocul acelei lumini am văzut două aPersonaje şi Ele au vorbit într-adevăr cu mine; şi, cu toate că eram urât şi persecutat pentru că spuneam că am avut o viziune, totuşi era adevărat; şi în timp ce mă persecutau, insultându-mă şi vorbind tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva mea, pentru că susţineam acest lucru, am ajuns să spun în inima mea: Pentru ce mă persecută ei pe mine, pentru că spun adevărul?

Destinul națiunii și valoarea oportunităților

Am avut, într-adevăr, o viziune; şi cine sunt eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Sau pentru ce Viziunea de 57 de ani a căzut lumea că mă poate face să dezmint ceea ce am văzut în realitate?

Căci avusesem o viziune; ştiam aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie aceasta şi n-am putut să o bnegnici să îndrăznesc să fac acest lucru; cel puţin ştiam că făcând astfel, L-aş fi jignit pe Dumnezeu şi aş fi fost condamnat. Aflasem că amărturia lui Iacov este adevărată: că un om căruia îi lipseşte înţelepciunea poate s-o ceară de la Dumnezeu şi s-o Viziunea de 57 de ani a căzut fără a fi mustrat.

Moroni îi apare lui Joseph Smith—Numele lui Viziunea de 57 de ani a căzut va fi cunoscut de bine şi de rău printre toate naţiunile—Moroni îi vorbeşte despre Cartea lui Mormon şi despre judecăţile viitoare ale Domnului şi citează multe scripturi—Locul ascuns al plăcilor de aur este revelat—Moroni continuă să-l instruiască pe profet Viziunea de 57 de ani a căzut 27— Făcând această mărturisire, nimeni nu trebuie să presupună că eram vinovat de vreun păcat mare sau răutăcios.

Înclinaţia de a comite un astfel de lucru nu a fost niciodată în natura mea. Dar eram vinovat de lipsă de seriozitate şi, uneori, de asocierea cu companii uşuratice etc. Dar aceasta nu va părea foarte neobişnuit nici unei persoane care îşi aminteşte de tinereţea mea şi care cunoaşte caracterul meu vesel de la natură. Era un alb care întrecea orice văzusem vreodată pe pământ; şi nici nu cred că ceva pe acest pământ ar putea fi făcut să apară atât de extraordinar de alb şi de strălucitor.

Mâinile sale erau goale şi tot aşa erau şi braţele sale, până puţin mai sus de încheietura mâinii; tot aşa erau goale tălpile şi picioarele sale până puţin mai sus de glezne. Capul şi gâtul erau, de asemenea, descoperite. Am putut să descopăr că nu avea pe el alte haine decât această mantie, căci aceasta era deschisă, astfel că i-am putut vedea pieptul. Camera era extrem de luminată, dar nu atât de strălucitoare ca în imediata apropiere a persoanei sale.

Când m-am uitat întâi la el, mi-a fost cteamă ; dar frica m-a părăsit de îndată. De asemenea, a spus că cplenitudinea nepieritoarei Evanghelii este cuprinsă în această carte, aşa cum a fost dată de către Salvator vechilor locuitori.

Top citite acum

El a citat, întâi, o parte din al treilea capitol al lui bMaleahi ; şi el a citat, de asemenea, al patrulea sau ultimul capitol al aceleiaşi profeţii, deşi, cu o mică modificare faţă de felul în care este scris în Bibliile noastre. În loc de a cita primul verset după cum apare în cărţile noastre, el l-a citat astfel: 37 Căci iată, vine aziuacare va barde ca un cuptor şi toţi cei mândri, da, şi toţi cei care fac rele vor arde ca cmiriştea ; pentru că cei care vin îi vor arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, şi nici ramură.

Dacă nu ar fi aşa, întreg pământul ar fi complet pustiit la venirea Lui.

Viziunea de 57 de ani a căzut

El a citat, de asemenea, al treilea capitol din Faptele apostolilor, al douăzeci şi doilea şi al douăzeci şi treilea versetexact cum apar în Noul nostru Testament.

El a spus, de asemenea, că aceasta n-a fost încă împlinită, dar în curând avea să fie. Mai departe, a afirmat că plenitudinea bneamurilor va veni curând. El a citat multe alte pasaje din test de viziune manga şi a dat multe explicaţii care nu pot fi menţionate aici.

Ațiputeafiinteresat