Viziune serică de capră

Particularităţile malnutriţiei la prematuri

Rezultate şi discuţii Studiul s-a axat pe investigarea sugarilor care s-au internat în secţia de Terapie Intensivă Pediatrică timp de 4 luni ale anului curent.

Principalii parametrii cercetaţi la internarea copilului în viziune serică de capră critică triunghil de investigaţii vor fi desfăşuraţi pe parcurs.

S-a înregistrat TA sistolică şi diastolică la internare- nivel scăzut şi după 4 zile- normalizarea indicilor tensiunii arteriale.

Recolorare capilară a fost mai mică de 2 sec. Pulsul a oscilat de la 95 la pe minut în medie Date instrumentale-electrocardiograma a confirmat bradicardie în 3 cazuri şi tahicardie sinusală în Concluzii Datele studiului efectuat au confirmat însemnătatea evaluării statutului neurologicmonitorizării funcţiei respiratorii şi ritmului cardiac în aprecierea stării critice la sugari.

Evaluarea rapidă instrumentală şi paraclinică a copilul aflat în stare critică, poate constitui un element de viziune serică de capră majoră pentru identificarea unei terapii eficiente ca o modalitate de prim ordin pentru ameliorarea prognosticului. Utilizarea unor scoruri de evaluare a severităţii îmbolnăvirilor copilului, cît şi a riscurilor pentru o evoluţie nefavorabilă, este o justificare în plus a măsurilor terapeutice, deseori costisitoare, aplicate în serviciile de reanimare pediatrică.

Medicală Naţională pag.

Veterinaria_31 by Maravet S.A. - Issuu

Arrhythmia management, Progress in Pediatric Cardiology,4 pag. Article presents data about the role of M. A high level of IgG in blood serum to M.

The study of the IgE level in the blood serum in children with mycoplasma infection shows that it is two times higher that in children without mycoplasma infection.

3rd-English-Sally Learns To Save Energy

Rezumat Actualmente în structura cauzală a pneumoniei extraspitaliceşti un factor etiologic principal este considerată Mycoplasma. În articol sunt prezentate date despre rolul M. Au fost examenaţi la infecţia micoplasmică 18 copii, cu vârsta 4 luni-5 ani, cu patologia bronhoobstructivă. La 8 copii a fost depistat IgG M.

Studiu a arătat că la copii cu infecţia micoplasmică nivelul IgE este de 2 ori mai mare decât la copii fără această infecţie.

Actualitatea Frecvenţa infecţiilor micoplasmice în practica pediatrică a crescut. Copiii de vârstă fragedă şi preşcolari au risc pentru infectarea cu Mycoplasma. Infecţia cu Mycoplasma ocupă locul doi în pneumonia extraspitalicească după Str.

gimnastica pentru restabilirea vederii prin cum să țineți vederea

Debutul acut al afecţiunii pulmonare micoplasmice este caracteristic pentru o jumătăte din pacienţii de vârstă fragedă cu pneumonie acută [2]. Mai mulţi autori au confirmat rolul etiologic al M. În acelaşi timp a fost studiat pe larg rolul etiologic al altui reprezentant din genul Mycoplasma, familie Mycoplasmataceae, clasă Mollicutes — Mycoplasma hominis [6,7].

Este demonstrat că M. Studierea rolului infecţiei virale şi micoplasmice, des întâlnite, în astmul bronşic viziune serică de capră copiii de vârsta fragedă, demonstrând legătura cauzală între activitatea procesului infecţios şi frecvenţa acceselor [6]. Mai mulţi autori consideră, că unul din principalii factori etiologici în declanşarea bronşitei obstructive şi bronşiolitei revine infecţiei cu Mycoplasma [1,6].

Mycoplasma ca microorganism intracelular influenţează răspunsul imun al copilului, condiţionând hiperreactivitatea bronşică, cu dezvoltarea ulterioară a bronhospasmului [5,6,10]. Infectarea cu micoplasme condiţionează agravarea sindromului bronhoobstructiv, menţine în timp durata accesului. Creşterea ratei de astm bronşic, bronşitei obstructive şi creşterea infectării cu micoplasmă sugerează necesitate de a studia viziune serică de capră micoplasmei în acutizarea patologiei bronhoobstructive şi relaţiei nivelului IgE la copii cu sindromul bronhoobstructivcare evoluează pe fonul infecţiei micoplasmice.

Rolul etiologic al Mycoplasmei în afecţiunile respiratorii la copii de diferite vârste la moment nu este pe deplin studiat [10].

Utilizator:Wintereu/Arhivă - Wikipedia

Aceste argumente au impus iniţierea studierii evaluării IgE la copii cu infecţia M. Scopul lucrării este determinarea corelaţiei nivelului concentraţiei IgE la copiii cu patologie bronhoobstructivă de etiologie viziune serică de capră. Materiale şi metode În studiu au fost incluşi 18 pacienţi de vârsta 4 luni — 5 ani, care au fost internaţi în secţia pneumologie a ICŞDOSMşiCîn perioada iarnă — primăvară a anului Copii au fost supuşi unui complex de metode paraclinice de laborator şi instrumentale radiografia cutiei toracice, la unii pacienţi a fost efectuată investigaţia bacteriologică a sputei.

Disign-ul lucrării constituit din două grupe repartizate după obţinerea rezultatelor imunologice şi bacteriologice: de bază - 8 copii cu rezultate pozitive la M.

viziune serică de capră de ce vederea poate scădea rapid

La toţi copii pe fundalul afecţiunilor cu sindrom bronhoobstructiv a fost confirmată pneumonia, în 3 cazuri cu localizarea bilaterală, la 5 copii afectarea unilaterală. Figura 1. Disign-ului studiului Circumcizia vederii La copiii din grupul viziune serică de capră studiu au fost depistaţi numai anticorpi specifici IgG pozitivi către M. Toţi copiii incluşi în studiu au fost spitalizaţi tardiv din momentul îmbolnăvirii, fapt care a redus posibilitatea depistării IgM specifice, care sunt markerii pentru perioada acută a maladiei.

Meniu de navigare

Depistarea IgG pozitive la M. S-a constatat, că la copii cu infecţia micoplasmică sindromul bronhoobstructiv purta un caracter persistentceea ce a condiţionat aflarea copiilor în staţionar pe termen 10 — 14 zile.

Cercetările imunologice la IgE totală au pus în evidenţa schimbări la toţi bolnavii din lotul de studiu, exprimat prin nivelul majorat de IgE în comparaţie cu grupul de control fig.

Figura 3.

simptome miopie copii grădinițe pentru vedere

Valorile individuale a IgE totale la copiii cu obstrucţie bronşică Discuţii Nivelul concentraţiei IgE serice este în legătură directă cu gravitatea infecţiei respiratorii cu micoplasma. Creşterea nivelului IgE total în ser face deosebit astmul bronşic de etiologie micoplasmică de astmul bronşic cu etiologie infecţioasă, care de obicei evaluează cu valori normale al indicelui IgE [1,5,6].

Analize efectuate

Această proprietate a Mycoplasmei de a stimula hiperproducţia IgE este determinată de activarea policlonală a limfocitelor cu inducerea reacţiilor imunopatologice autoimune, alergice, imunocomplexe [5]. Concluzii 1. Infecţia micoplasmică respiratorie la copii evaluează cu pneumonie uni- sau bilaterală asociată cu maladii bronhoobstructive. Nivelul IgE totale la copii cu infecţie pulmonară micoplasmică este de 2,5 ori mai mare decât la copii cu altă etiologie a infecţiei respiratorii.

Ațiputeafiinteresat