Viziune și apreciere

Viziune, misiune si valori

Viziune, misiune VIZIUNEA ȘCOLII Liceul Unitarian János Zsigmond își propune să devină una dintre şcolile de excelenţă şi prestigiu din Cluj-Napoca, o şcoală apreciată de către elevi, părinţi si comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, rezultate performante, pentru promovarea valorilor moral creştine si spirituale, deschis şi tolerant, pentru realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice.

picături de vedere relaxante

Această şcoală are viziune și apreciere de a păstra valorile culturale şi creştine, considerând ca sarcină principală fixarea unor scopuri şi principii educaţionale care să ofere o scară valorică bine conturată şi clară, acceptând originea şi apartenenţa, cunoaşterea culturii, istoriei, tradiției poporului maghiar,  înțelegerea  terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice științelor naturii; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi, a rezultatelor nou apărute în lumea științei, totodată cunoașterea și aprofundarea limbii române și încă a viziune și apreciere limbi străine de circulație internațională.

Dorim dezvoltarea  gândirii proprii în aşa fel încât elevul să refuze orice fel de capcane politice, sociale, de pseudocultură.

dacă vederea este minus 17 îmbunătățește vederea la amurg vitamina a

Dorim să cultivăm dragostea pentru muncă, deschiderea spre nou şi aprecierea frumosului,educarea unor tineri optimişti, creştini, dar nu creduli şi naivi, crearea unui climat de siguranţă fizică şi emoţională pentru colectivul şcolii.

Școala își propune orientarea spre munca în echipă.

afectarea vederii profunde miopie dioptrii astigmatism

Cadrele didactice din şcoală conştientizează că sarcina lor principală este  reprezentarea unitară a intereselor şi scopurilor instituţiei noastre.

Pe lângă toate acestea vor fi în atenţia şcolii relaţiile părinţi-copii în aşa fel încât să fie parteneri şi sprijin de nădejde în rezolvarea problemelor.

viziune și apreciere

Încurajăm fermitatea, disciplina susţinută care dau naştere minţilor active şi bunei sănătăţi, respectul pentru individ, toleranţă faţă de deosebirile în plan cultural şi social,  asigurăm elevilor din mediul rural şi din judeţele îndepărtate cazare în căminul şcolii şi mâncare la cantină.

Prin grupele de excelenţă organizate în cadrul şcolii, vom sprijini, ajuta şi încuraja elevii talentaţi, capabili de performanţe.

coagulare cu lasere pentru echipamente oftalmice

Ațiputeafiinteresat