Vederea și postul uscat

Căci în rai s-a dat această poruncă, atunci când a zis Dumnezeu lui Adam: Din toţi pomii raiului poţi să mănânci, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului vederea și postul uscat nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit Fac. Prin cuvântul «post» noi înţelegem o înfrânare de la toate mâncărurile — iar în caz de boală, numai de la unele —, precum şi de la toate băuturile, de la toate lucrurile lumeşti, de vederea și postul uscat toate dorinţele rele, pentru ca să poată face creştinul rugăciunea lui mai cu uşurinţă şi să împace pe Dumnezeu, încă şi pentru ca să omoare poftele trupeşti şi să câştige harul lui Dumnezeu.

Cum trebuie ținut. Postul Mare durează 40 de zile, la care se adaugă și Săptămâna Patimilor. Pentru creștinii care sărbătoresc Învierea Domnului, Postul Paștelui sau postul Mare este o perioadă de pregătire spirituală. Spre deosebire de Postul Crăciunului, Postul Paștelui este mai dur.

Postul este o faptă de virtute, cu lucrare de înfrânare a poftelor trupului şi de întărire a voinţei, o formă de pocăinţă, deci un mijloc de mântuire. Dar în acelaşi timp este şi un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, vederea și postul uscat că este o jertfă — o renunţare de bună voie de la ceva care ne este îngăduit — izvorâtă din iubirea şi din respectul pe care le avem faţă de Dumnezeu.

  1. Despre post si rugciune – Par Cleopa – Parohia Ortodoxă Română Sf. Ap. Andrei Basel
  2. Metoda bates pentru refacerea vederii
  3. Software de calculator pentru viziune
  4. Postul este similar felului în care creștinii ortodocși speră să fie bine pregătiți pentru cea de-a doua venire.
  5. Postul sau cunoaşterea lui Dumnezeu prin înfrânare
  6. Distanța la care se măsoară vederea

Postul este şi un mijloc de desăvârşire, de omorâre a voii trupului, un semn văzut al râvnei şi al sârguinţei noastre spre asemănarea cu Dumnezeu şi cu îngerii Săi, care nu au nevoie de hrană. Rostul postului este folosul trupului şi al sufletului, pentru că întăreşte trupul şi curăţeşte sufletul, păstrează sănătatea trupului şi dă aripi sufletului.

De aceea şi Legea Veche îl recomandă şi îl impune de atâtea ori Ieş. Şi Isus, fiul lui Sirah, zice: Nu fi nesăţios întru toată deşertăciunea şi nu te apleca la mâncăruri multe. Că în mâncărurile cele multe va fi durere, iar nesaţiul va veni până la îngreţoşare.

Pentru nesaţ mulţi au pierit; iar cel înfrânat îşi va spori viaţa 37, 32— Mântuitorul Însuşi a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi în pustie, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei Matei 4, 2; Luca 4, 2 ; şi tot Mântuitorul ne învaţă cum să postim Matei 6, 16— El ne spune că diavolul nu poate fi izgonit decât cu post şi rugăciune Matei 17, 21; Marcu 9, Moise a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi Ieş.

optotipuri ale testelor de vedere viziune de antrenat

Din Sfânta Scriptură aflăm cum trebuie să fie postul pentru a fi bineprimit de Dumnezeu Isaia 58, 6—8; Matei 6, 16—18 ; aflăm că postul este de folos în vremea judecăţilor lui Dumnezeu Ioil 1, 14; 2, 11—12; Iona 3, 4—7 ; în vreme de nenorociri şi primejdii II Regi 1, 12; Est. Postul este bun în vremea suferinţelor Bisericii Matei 9, 15; Luca 5, 33—35 ; în vremea suferinţelor pricinuite de alţii Ps.

Postul este bun pentru întoarcerea la Dumnezeu II Paral. Sfinţii Părinţi ai Bisericii lui Hristos laudă şi recomandă postul cu multă stăruinţă.

ZIUA 4 – Postul negru

Postul se împarte în mai multe feluri şi vederea și postul uscat a Ajunare desăvârşită — adică atunci când nu mâncăm şi nu bem nimic, cel puţin o zi întreagă. Posturile de o zi în cursul anului sunt: Miercurea şi Vinerea, ziua Înălţării Sfintei Cruci 14 septembrieziua tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul 29 augustprecum şi ajunul Botezului Domnului 5 ianuariepost aşezat din vremea când catehumenii se pregăteau prin post şi rugăciuni spre primirea botezului.

Sectarul: Omul poate să mănânce orice mâncare, fiindcă mâncarea nu spurcă pe om. De aceea nu trebuie să facem deosebire între mâncărurile de post şi cele de frupt de dulcefiindcă toate sunt la fel de curate, după cum a spus Mântuitorul: Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Atunci Petru luă cuvântul şi zise: Desluşeşte-ne nouă pilda aceasta.

Postul creştin este un timp liturgic, de nevoinţă, ce ne oferă putinţa curăţirii trupeşti şi sufleteşti. În cateheza ce urmează aflăm despre scopul şi importanţa postirii vederea și postul uscat viaţa creştinului. Pregătirea aperceptivă: Prin jertfa pe Cruce a Mântuitorului Hristos s-a dat lumii mântuirea obiectivă, creându-se astfel posibilitatea fiecăruia de a lucra la mântuirea subiectivă, personală - prin conlucrarea cu harul Duhului Sfânt primit la Taina Sfântului Botez. Între mijloacele prin care omul lucrează conştient şi liber la mântuirea personală se află şi postul, alături de credinţă, fapte bune etc. Anunţarea temei: Pentru că ne aflăm la începutul Postului Naşterii Domnului, credem că este bine-venită această cateheză, în care vom puncta scopul şi importanţa postirii în viaţa creştinului.

El răspunse: Acum sunteţi şi voi nepricepuţi? Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi se aruncă afară, iar cele ce ies din gură, pornesc din inimă şi acelea spurcă pe om… Matei 15, 11, 15— Deci nu are rost să facem deosebire între mâncăruri, ca şi când prin unele cele de post ne-am mântui, iar prin altele vederea și postul uscat spurca şi ne-am osândi.

Preotul: Este adevărat că nu prin mâncăruri se spurcă omul, pentru că ele toate sunt curate. Dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să mai existe post. În cele de mai sus ţi-am arătat dumitale — din Sfânta şi dumnezeiasca Scriptură — că postul este cea mai veche poruncă dată omului de Dumnezeu, apoi ţi-am dat numeroase citate biblice ca mărturii despre legea postului şi folosul lui.

247 de răspunsuri la „ZIUA 4”

Scopul postului nu este numai de a face deosebiri între unele mâncăruri, ci de ziceri despre vedere disciplina trupul şi puterile sufleteşti, spre uşurare şi curăţire de păcate.

Dacă Sfinţii Prooroci, Sfinţii Apostoli şi vederea și postul uscat sfinţii lui Dumnezeu ar fi cugetat asemenea nebunii cum cugetaţi voi sectarii cei blestemaţi despre post, apoi ei nu ar mai fi postit atât de mult în viaţa lor şi nici nu ar fi lăsat oamenilor învăţătură să postească. Ştiu că vouă tuturor rătăciţilor sectari vă convine să tâlcuiţi rău şi sucit învăţăturile Sfintei Scripturi, pentru a face pântecele vostru dumnezeu şi a-i sluji lui cu vederea și postul uscat felul de mâncăruri, fără opreală şi osebire.

Stricaţi legea lui Dumnezeu pentru pântecele vostru şi învăţaţi pe oameni să nu postească pentru ca să vă faceţi vrednici de mai mari chinuri în gheena focului, dezlegând posturile cele puse de Sfinţii Prooroci şi Apostoli în Biserica lui Hristos.

Citatul invocat aici de dumneata nu are nimic cu dezlegarea posturilor, ci se referă numai la obiceiul fariseilor şi al cărturarilor de a nu mânca cu mâinile nespălate. Mântuitorul tâlcuieşte sfinţilor Săi ucenici şi apostoli cele ce nu înţelegeau, spunându-le că a mânca cineva cu mâinile nespălate situaţie în care se aflau ei atunci nu este un lucru necurat, căci necurăţia omului nu vine din afară, ci dinlăuntru, adică din inima lui, aşa cum adesea din inima fariseilor şi a cărturarilor făţarnici ieşeau cuvinte pline de hulă, de ură, de zavistie şi pizmă la adresa Mântuitorului, şi acelea erau care îi spurcau pe ei.

Pentru aceasta Mântuitorul nostru şi Dumnezeu, văzând vederea și postul uscat inima lor această necurăţie duhovnicească, îi mustra numindu-i «orbi», «morminte văruite», «făţarnici» ş.

Postul sau cunoaşterea lui Dumnezeu prin înfrânare

Aceşti farisei orbi şi cărturarii aveau nevoie de a-şi spăla inima lor de ură, de zavistie, de pizmă, de făţărnicie, pentru a se putea curăţi înaintea lui Dumnezeu. Iar ei cu făţărnicie se arată râvnitori în obiceiurile lor de a-şi spăla negreşit mâinile când stau la masă, ca şi cum acesta ar fi fost lucrul cel mai de seamă şi plăcut lui Dumnezeu.

Postul cu apa - Ziua 35 - Ultima zi de post

Aşadar, acesta este înţelesul adevărat al textului invocat de dumneata, iar nu cel cugetat de voi, rătăciţilor sectari, care răstălmăciţi scripturile spre a voastră pierzare II Petru 3, 16— Aşadar Mântuitorul prin cuvintele citatului de mai sus, invocat de dumneata, n-a zis către ucenicii Săi «să nu mai postiţi» şi nici nu putea să spună aceasta, câtă vreme El fiind fără de păcat Matei 27, 24; Ioan 8, 46; II Cor.

Sectarul: Este o erezie condamnată de Sfânta Scriptură a opri pe cineva de la anumite mâncăruri, atâta vreme cât ele sunt bune şi curate şi mai ales că au de la Dumnezeu menirea de a fi consumate. Căci scrie apostolul: Aceştia învăţătorii mincinoşi ce se vor ivi opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul, de vreme ce vederea și postul uscat făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia vederea și postul uscat mulţumire; căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune… Căci deprinderea trupească la puţin foloseşte, dar slujba dumnezeiască spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii acesteia şi a celei viitoare I Tim.

Preotul: Şi în acest citat voi, sectarii, trageţi cenuşa pe turta voastră.

Postul Paștelui 2020: înaltă față bisericească, sfaturi pentru creștini

Vă convine să mâncaţi mereu de toate, fără de osebire, să dezlegaţi frâul postului şi să faceţi largă calea pântecelui vostru şi a celor înşelaţi de voi. Dar pe noi ne învaţă Mântuitorul nostru Dumnezeu că dracii nu ies din oameni decât numai prin rugăciune şi prin post Matei 17, Ne învaţă şi sfinţii O metodă eficientă de restabilire a vederii ucenici şi apostoli, că ei slujeau Domnului postind, după cum este scris: Şi pe când slujeau Domnului şi posteau… şi iarăşi: Atunci, postind şi rugându-se, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece Fapte 13, 1—4 ; şi iarăşi spune marele Apostol Pavel, arătând că nici în suferinţele sale nu lasă postul: În bătăi, în temniţe, în tulburări, în osteneli, în privegheri şi în posturi II Cor.

Deci de cine trebuie să asculte creştinii? De Hristos, Dumnezeul nostru şi de sfinţii şi dumnezeieştii Lui apostoli, sau de voi, blestemaţilor prooroci mincinoşi, care stricaţi şi răstălmăciţi înţelesul Scripturii spre a voastră pierzanie II Petru 3, 16—17?

vederea și postul uscat

vederea și postul uscat

Vai de voi, orbilor şi nebunilor sectari, care închideţi ochii minţii voastre la lumina adevărurilor celor ce luminează în Scripturi. Iar voi, ca corbii cei de noapte, ca huhurezii şi bufniţele cele de prin păduri numai la întuneric vedeţi, iar la lumină sunteţi orbi.

dimensiunea literelor pe masă acuitatea vizuală miopie 2 0

Vai şi de acei creştini care vă ascultă pe voi, căci împreună cu voi, orbilor, vor cădea în groapă Matei 16, 3; 23, 16—19; Luca 6, 41; Matei 7, 3. Citatul adus de tine aici, prin care ţi se pare ţie că răstorni cele nerăsturnate, nu se referă nicidecum la anularea postului.

Ațiputeafiinteresat