Restaurarea vederii întrezări

REDACTOR-ŞEF Alexandru BANTOŞ

restaurarea vederii întrezări dacă privirea ta s-a deteriorat

Ştefan cel Mare nr. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba.

  • Evenimentele de dinaintea cruciadei[ modificare modificare sursă ] Cruciada a doua a dovedit lumii musulmane cât de puțin erau pregătite armatele occidentale să susțină lupta.
  • Redobândiți partea 2
  • Unclaimed Financial Assets.
  • Он поехал в Испанию не ради денег.
  • REDACTOR-ŞEF Alexandru BANTOŞ - PDF Kostenfreier Download
  • Corectarea vederii g ufa
  • Коммандер Стратмор обошел систему «Сквозь строй».

Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi numaidecît la limba literară românească. Fotografii de Iurie Foca. Coperta I: Kitagawa Utamaro. Fuji în Kadzikadzawa. Din seria 36 de vederi ale muntelui Fuji ; Hiroshige Ando. Din seria 53 staţii pe Tokai-do Orice articol publicat în revista Limba Română reflectă punctul de vedere al semnatarului şi nu coincide neapărat cu cel al redacţiei.

100 metoda de restaurare a vederii Limba Română Rubrici permanente Gramatică, De la grotesc la sublim, Analize şi interpretări, Restaurarea vederii întrezări contemporani, Pro didactica, Portofoliul profesorului, Lecţiile istoriei, Lumină din lumină ş. Suport didactic pentru procesul de învăţămînt, inclusiv pentru examenul naţional de bacalaureat. În România restaurarea vederii întrezări Rodipet a se consulta catalogul publicaţiilor din Republica Moldova, poziţia Persoanele fizice sau juridice care doresc să se aboneze ori să susţină financiar revista se vor adresa la redacţie telfax4 3 limba Română SUMAR Argument Alexei Mateevici Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă 5 Starea de veghe Vladimir Beşleagă.

Limba română, din nou crucificată 7 Gheorghe Susarenco. Care este deosebirea dintre limba oficială şi limba de stat, ca noţiuni juridice 9 Vasile Vasilache. Despicatu-ni-s-a limba 10 Ion Bărbuţă. O politică lingvistică dezastruoasă 11 Vasile Şoimaru.

Modelul tiraspolean ne va duce la pierzanie 12 Anatol Lenţa. Bilingvismul împăciuitor înseamnă aceeaşi supremaţie a limbii ruse 13 Gheorghe Palade.

Cruciada a treia

Un nou atentat la Istoria românilor 14 Viaţa ca o coridă Sînt un nostalgic. Dar eu nu am nostalgia trecutului, eu am nostalgia viitorului. Cîteva sugestii de evitare a cacofoniilor 23 Scriind corect, vorbim mai bine Ilie-Ştefan Rădulescu. Virgula, bat-o s-o bată! Consideraţii privind mişcarea lexicului actual 32 Nichita Stănescu 70 Nichita Stănescu. Un poet care nu l-a ratat pe Eminescu 40 Fuziune şi redimensionare Ana Bantoş.

Literatura română din Basarabia: deschidere spre universalitate. Victor Teleucă 1 45 Confesiuni Vlad Pohilă. Precuvîntare la un interviu 50 Viaţa noastră este lingvistica În laboratorul de creaţie al unui lingvist 59 Luminiţa Dumbrăveanu.

Un model de conştiinţă şi rezistenţă 63 Să ne ţinem aici cît mai mult, cît mai mulţi Descriptio Moldaviae în cultura europeană 85 Memento Nina Negru.

Corneliu Grumăzescu şi presa bisericească din Basarabia interbelică 96 Permanenţa clasicilor Constantin Dominte. Observaţii asupra stilului sadovenian Meridiane ale spiritualităţii: Japonia Vlad Pohilă. Cît priveşte limba şi scrisul japonezilor Haiku.

Selecţie din poeţi japonezi şi români Emilia Gheţu. Stampa japoneză expresivitate şi graţie Akira Kurosawa: drumul de la disperare la speranţă Georges Banu.

restaurarea vederii întrezări

Actorul pe calea fără de urmă Atracţia polilor Vlad Pohilă. Întrebarea şi răspunsul în comunicarea orală Lexic şi semantică Vasile Melnic. Mijloace de formare a terminologiei clinice medicale în limba română Prezentări şi recenzii Vitalie Răileanu. Itinerarul explorărilor hasdeulogice Teodor Cotelnic.

Un mic dicţionar de înţelepciune Elena Grosu. Din grijă pentru limba română. Lăsaţi cititorul să vină spre carte Ala Rusnac. O lucrare extrem de utilă Dumitru Crudu. Poezia contra psihanalizei Revista revistelor Problemele limbii române la est de Prut văzute de istorici Din poşta redacţiei Restaurarea vederii întrezări noştri Poezie Florilegiu bănăţean Retrovizor Leo Butnaru.

Perimetrul cuştii Restaurarea vederii întrezări Arta dialogului Viorica Molea. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă Din cuvîntarea rostită de Alexei Mateevici la primul Congres al Învăţătorilor moldoveni din Basarabia.

Ca unul care viu cu toată dragostea mea în mijlocul d-voastră cred că pot să-mi îngăduiesc de a vă da unele sfaturi frăţeşti. Fără unire nu vom putea dobîndi nimic. Deci să avem un gînd, o inimă, un ideal! Al doilea sfat e acesta. Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Cu mîhnire am văzut astăzi că între d-voastră nu toţi sunt uniţi asupra unor idei drepte.

Unii se socotesc moldoveni, alţii cei mai puţini români. Ei bine, dacă aţi luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei adevărate, căci altfel întreg învăţămîntul e fără rost. Da, suntem moldoveni, fii ai vechei Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, aşezat prin România, Bucovina şi Transilvania. Aplauze Fraţii noştri din Bucovina, Transilvania şi Macedonia nu se numesc după locurile unde trăiesc, ci-şi zic români.

Aşa trebuie să facem şi noi! Aplauze Asta nu însemnează separatism, căci şi cei din Transilvania, şi cei din Bucovina, şi cei din America se numesc tot români.

Trebuie să ştim de unde ne tragem, căci altfel suntem nişte nenorociţi rătăciţi.

Corectarea vederii g ufa

Trebuie să ştim că suntem români, strănepoţi de-ai romanilor, şi fraţi cu italienii, francezii, spaniolii şi portughezii. Aceasta trebuie să li-o spunem şi copiilor şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă. Al treilea sfat pe care vi-l dau este: să staţi cu mare putere la straja intereselor naţionale.

Să trăim bine şi cu străinii, dar să nu trădăm interesele noastre, căci altfel vom cădea pentru totdeauna. Dacă vom fi slabi în lupta pentru restaurarea vederii întrezări, vom fi înghiţiţi de cei mai tari. Să nu ne alipim la partide străine, cari nu luptă pentru neamul nostru şi restaurarea vederii întrezări nu luptăm pentru interesele de clasă, ci pentru cele de obşte, restaurarea vederii întrezări.

Şi, în sfîrşit, sfatul cel din urmă al meu e: să nu uităm norodul, ţărănimea care a suferit atîta pînă acum! Să-l luminăm, să mergem mînă în mînă cu el, căci fără noi el nu poate face nimic, după cum nici noi nu putem face nimic fără el. Să-l îndreptăm pe calea adevărului, cu restaurarea vederii întrezări, iar nu cu vorbe.

Mîntuirea ţărănimii e în noi, şi a noastră în ea. Rog pe bunul Dumnezeu şi sunt încredinţat că El ne va trimite ajutorul Său cel preaputernic pentru izbîndirea lucrului obştesc. El ne va trimite fericirea neamului şi a d-voastră.

Pentru oricine numai restaurarea vederii întrezări Românii basarabeni Foştii, actualii şi viitorii diriguitori Ei întemeiază state în stat şi autonomii aberante. La fel cum altădată R. Sunt câteva extrase dintr-un text redactat şi publicat în Deci, înainte de revenirea deschisă a comuniştilor la putere. După februariemai exact după alegerea celui de-al treilea preşedinte al R.

Textul respectiv restaurarea vederii întrezări apărut oarecum personalizat: Ce va face acum Voronin? Tot ce va vrea: voturi are destule, nu însă şi minte.

a ajutat la îmbunătățirea vederii efectele radiațiilor ultraviolete asupra vederii

Atunci când am citit ceea ce s-a publicat diferit de ceea ce am spus eu, am avut imboldul de a interveni şi a rectifica, dar gata, s-a dus opinia în lume, pe căile fulger ale internetului, n-o mai întorci! Nu puteam să bănuiesc că cele ce vor urma vor depăşi cu asupra de măsură supoziţiile noastre Recunoaşterea Transnistriei în calitate de subiect al Republicii Moldova, formulează aşa-zisul Proiect Voronin de reintegrare Ca intenţie de a depăşi criza e un fapt salutar, dar să ajungi a depune la picioarele criminalilor separatişti care au acaparat cu forţa armelor teritoriul din răsărit bruma de statalitate ce s-a încropit cu atâta greu?!

Corectarea vederii g ufa

Pentru că ce alta înseamnă să iniţiezi schimbarea Constituţiei, dacă nu desfiinţarea statului? Or, acesta, în opinia mea, nici măcar nu a fost ca atare, dar cel puţin respecta o aparenţă. Acum miopie de recuperare scos masca definitiv: Republica Moldova, membră a O. Cap la dânsul, minte restaurarea vederii întrezări altul, zicea un bătrân evreu despre un nepot de-al său Aşa că detaliul cu mintea, ce s-a nuanţat anterior, a fost profetic!

De altfel, acest pas adoptarea unei noi constituţii a noului stat care să înglobeze şi R. Comuniştii comunişti rămân oricând: ocupă tot ce nu este al lor, iar, de la o vreme, vând ceea ce nu le aparţine. Hai că e destulă brambureală în acel text elaborat de nişte capete mai mult decât tulburi, dar când citeşti nişte aberaţii ca acestea, chiar că rămâi perplex: în condiţiile obligativităţii funcţionării pe întreg teritoriul statului în calitate de limbă de stat a limbii moldoveneşti şi în calitate de limbă oficială a limbii ruse.

Ce mai terminologie: limbă de stat şi limbă oficială! Parcă ar fi vrut să spună: ucigă-l toaca! Aşa şi în acest Proiect: o limbă e de stat, iar alta e oficială! Nu s-a găsit nici unul printre băieţii isteţi aflaţi consilieri pe lângă preşedinte restaurarea vederii întrezări propună: dacă avem de gând să redactăm o altă constituţie, de ce să nu spunem deschis, odată şi odată, că limba de stat a acestui, pardon, stat este nu limba moldovenească, ci, aşa cum restaurarea vederii întrezări demonstrat-o cu lux de argumente specialiştii savanţi din toată lumea LIMBA ROMÂNĂ!

După care să se aducă vorba şi despre cea de-a doua limbă De altfel, care a doua, dacă ea a fost, este şi rămâne prima, lucru care se vădeşte tot mai clar o dată cu revenirea în forţă la putere a comuniştilor Statul ca statul, dar acolo, în Transnistria, sute de mii de oameni 9 8 din satele noastre, mai ales, restaurarea vederii întrezări şi se zbat sub regimul de opresiune al separatiştilor.

Sunt nevoiţi să suporte atâtea umilinţe! Circul des, trec prin controalele grănicerilor smirnovişti şi aş avea a relata atâtea întâmplări şi episoade triste, dar mai ales absurde, care sunt posibile numai acolo.

Unul dintre ultimele. Dis-de-dimineaţă, sus în deal, la punctul de control al actelor şi vama Coşniţa.

restaurarea vederii întrezări

Femei din sate, mergând cu lactate de vânzare la Chişinău, sunt date jos şi reţinute. Într-un târziu revin şi autobuzul poate să-şi urmeze calea. Ce v-o spus, fa? Că am dreptul să duc numai un kilogram de brânză Şi tu??

Sper că i-a zis-o lat, muiereşte Gem oamenii de atâta năduf acolo.

viziune 0 03 it

Dă-le libertatea de a alege cum vor ei, şi mi ţi-l mătură pe Smirnov cu toţi ai lui în doi timpi şi trei mişcări O ştie prea bine conducerea autoproclamată de la Tiraspol.

La reproşul că în teritoriul lor se încalcă drepturile omului, unul dintre diriguitori a răspuns: Altfel nici nu ne-am restaurarea vederii întrezări putea ţine restaurarea vederii întrezări putere Dar şcolile din Transnistria!

Meniu de navigare

Dar sărmanii copii câte au de îndurat! Or să-i ierte ei oare vreodată pe mai marii de la Chişinău, care îi lasă pradă hienelor? Adevărate hiene sunt acelea care vânează copiii ce cutează a citi cărţi şi manuale cu grafie latină, care vor să înveţe după programele şcolilor de la Chişinău. Numai exemplul tragic al celor din Grigoriopol despre câte ne vorbeşte! Izgoniţi din propria şcoală, sunt nevoiţi a merge zilnic în alt sat, la zece kilometri, la Doroţcaia Ceea ce e mai trist e că această guvernare comunistă şi-a propus, ba a şi declanşat o campanie furioasă de distrugere-demolare a învăţământului naţional, care s-a constituit cu mari eforturi de la încoace.

Exerciţii pentru sănătatea ochilor. Învaţă să îţi relaxezi ochii

Este exact ceea ce au făcut şi fac şi separatiştii smirnovişti.

Ațiputeafiinteresat