Cu ce viziune iau asupra forței aeriene,

Cuvânt înainte După ce aeronavele de pasageri au lovit în mod deliberat turnurile gemene ale World Trade Center din New York şi Pentagonul din Washington DC la 11 septembriedezbaterile despre terorism şi căile pentru combaterea acestei ameninţări s-au aflat printre principalele teme de pe agenda NATO. Într-adevăr, pierderea temporara a vederii periferice numai 24 de ore după atacurile din acea zi, Alianţa a invocat Articolul 5, clauza de apărare colectivă, pentru prima dată în istoria sa.

Andrei Kelin, director de direcţie în cadrul ministerului rus al afacerilor externe, descrie modul în care NATO şi Rusia construiesc un parteneriat din ce în ce mai eficient pentru a răspunde ameninţărilor teroriste. Eric R. Iar vice-amiralul Roberto Cesaretti, comandantul Operaţiei Active Endeavour, analizează în ce cazuri se îmbunătățește vederea în care Alianţa combate terorismul în Marea Mediterană, începând din octombrie În cadrul dezbaterilor, Lionel Ponsard şi David S.

În interviul său, Gijs de Vries, coordonatorul activităţii UE în domeniul contra-terorismului, explică modul în care Uniunea Europeană caută să abordeze ameninţarea terorismului. Două articole analizează atât paşii întreprinşi de NATO în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii apărării chimice, biologice, radiologice şi nucleare a Alianţei, cât şi apărarea împotriva atacurilor cu rachete. Recentele atacuri teroriste din Anglia, Irak, Turcia şi din alte ţări, precum şi împlinirea a patru ani de la 11 septembrie şi a unui an de la masacrul din şcoala din Beslan sunt tot atâtea exemple care reamintesc în mod evident faptul că lupta împotriva terorismului trebuie să rămână o temă prioritară pe agenda Alianţei.

Terorismul nu s-a situat întotdeauna pe o poziţie atât de proeminentă printre lucrurile de care este preocupat NATO. Chiar şi atunci când Concepţia Strategică dindocumentul care identifică provocările cărora NATO trebuie să le facă faţă şi căile de abordare a acestora, recunoştea terorismul drept o nouă ameninţare în era post război rece, aliaţii au acordat prea puţină atenţie la nivel colectiv acestui aspect până la producerea evenimentelor din 11 septembrie Existau puţine discuţii politice despre natura şi cauzele terorismului sau despre implicaţiile terorismului asupra concepţiilor, politicilor, structurilor şi a capabilităţilor Alianţei.

Totuşi, după această dată, aproape toate aspectele activităţii NATO au fost reconsiderate în lumina ameninţării pe care o constituie terorismul la adresa cetăţenilor şi forţelor noastre. În decurs de 24 de ore de la producerea atacurilor, aliaţii au invocat Articolul 5 al Tratatului de la Washington, clauza apărării colective, pentru prima dată în istoria NATO.

La scurt timp după aceea, răspunzând solicitării SUA, au fost convenite câteva măsuri iniţiale de sprijin. Acestea au inclus un schimb sporit de informaţii privind terorismul, acordarea asistenţei aliaţilor şi altor state care făceau obiectul unor ameninţări teroriste sporite ca urmare a sprijinului pe care îl ofereau campaniei anti-teroriste, asigurarea unei securităţi sporite a obiectivelor de pe teritoriul statelor NATO, aprobări generale de survol pentru zborurile militare conexe operaţiilor împotriva terorismului, accesul la porturi şi aeroporturi în cadrul acestor operaţii, dislocarea forţelor navale ale NATO în Marea Mediterană şi dislocarea aeronavelor dotate cu sisteme aeropurtate de avertizare şi control AWACS în Statele Unite pentru detalii privind sprijinul iniţial al NATO, vezi Aiding Cu ce viziune iau asupra forței aeriene în ediţia de iarnă a Revistei NATO.

De atunci, pe baza impulsului şi a coordonării politice oferite de Summit-urile NATO de la Praga în şi Istanbul înAlianţa a urmărit să aducă o contribuţie cu adevărat substanţială la lupta comunităţii internaţionale împotriva terorismului.

În acest scop, NATO a luat în considerare terorismul în cadrul dezvoltării politicilor, concepţiilor, capabilităţilor şi a parteneriatelor sale. Politica Începând cuAlianţa a dezvoltat o politică articulată şi adecvată privind terorismul. Această politică, enunţată în declaraţiile summit-urilor şi a ministerialelor, precum şi în deciziile Consiliului Nord Atlantic, combină condamnarea hotărâtă a tuturor formelor de terorism, angajamentul pentru unitate şi solidaritate în faţa acestei ameninţări şi determinarea de a combate terorismul atât timp cât acest lucru va fi necesar.

Având în vedere că teroriştii urmăresc să distrugă valorile împărtăşite de parteneri care se află la baza Alianţei, menţinerea unităţii şi a solidarităţii este vitală în lupta împotriva terorismului. Contribuţia NATO la această încleştare, care va fi în mod evident lungă şi dificilă, reflectă avantajele comparative ale Alianţei şi se construieşte pe expertiza existentă. În acelaşi timp, având în vedere natura multidimensională a ameninţării, cooperarea cu ţările partenere şi alte organizaţii internaţionale reprezintă un aspect cheie al abordării terorismului de către NATO.

În prezent, terorismul este o temă care se află permanent atât pe agenda Consiliului Nord Atlantic, cât şi pe cea a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic. Consultările pe tema terorismului desfăşurate între aliaţi şi parteneri şi cu alte cu ce viziune iau asupra forței aeriene promovează evaluări comune, contribuind astfel la oferirea unui răspuns internaţional comun în lupta împotriva terorismului.

Concepţii şi doctrine Aproape toate concepţiile şi doctrinele Alianţei au fost revizuite în lumina ameninţării terorismului.

RAPORT referitor la o strategie în domeniul aviației pentru Europa

Odată cu aprobarea Concepţiei Militare, apărarea împotriva terorismului a devenit parte integrantă a misiunilor forţelor aliate. Cu ce viziune iau asupra forței aeriene Militară stabileşte contribuţia potenţială a forţelor militare ale Alianţei în acest context şi le permite acestora să se pregătească pentru îndeplinirea rolului lor operaţional.

  1. Меган сказала, что, если тереть глаза, будет только хуже.

În mod corespunzător, apărarea împotriva terorismului include activităţi desfăşurate de forţele militare pe baza deciziilor Consiliului Nord Atlantic pentru a contribui la descurajarea şi dezorganizarea, precum şi la apărarea şi protecţia împotriva atacurilor teroriste sau ameninţărilor cu atacuri executate din exterior îndreptate împotriva populaţiei, teritoriului, infrastructurii şi forţelor, inclusiv prin acţiuni împotriva teroriştilor şi a celor care îi sprijină.

Spre deosebire de ipoteza din trecut conform căreia nu era probabil ca NATO să acţioneze în afara spaţiului euro-atlantic, în viziunea Concepţiei Militare forţele ar putea fi dislocate oriunde şi oricând va fi necesar, pe baza unei decizii a Consiliului Nord Atlantic.

viziune îmbunătățită după exercițiile oculare

Cu ce viziune iau asupra forței aeriene prevede de asemenea posibilitatea acţiunii militare a NATO, la cererea sau cu autorizarea Consiliului de Securitate al ONU, în sprijin sau ca parte a efortului comunităţii internaţionale, inclusiv în cadrul operaţiilor de răspuns în cazul producerii crizelor.

Între timp, au fost revizuite sau elaborate alte concepţii militare, doctrine şi planuri, conform acestei Concepţii Militare pentru mai multe informaţii despre Concepţia Militară de Apărare împotriva Terorismului a NATO vezi Concepţia Militară de Apărare împotriva Terorismului. Capabilităţile Aliaţii au întreprins de asemenea o serie de măsuri pentru creşterea capabilităţilor lor militare de combatere a terorismului. Câteva iniţiative deosebit de importante, inclusiv cele privind laboratorul analitic nuclear, chimic şi biologic NBC dislocabil, echipa de răspuns în cazul producerii cu ce viziune iau asupra forței aeriene NBC, centrul virtual de excelenţă pentru apărarea împotriva armelor NBC, rezerva NATO pentru apărarea biologică şi chimică şi sistemul cu ce viziune iau asupra forței aeriene supraveghere a bolilor, sunt dezvoltate pentru a îmbunătăţi apărarea NATO împotriva armelor NBC.

Conferinţa Directorilor Naţionali pentru Armamente a NATO are de asemenea un program de lucru ambiţios pentru apărarea împotriva terorismului, care include: protecţia aeronavelor de mari dimensiuni împotriva sistemelor de cu ce viziune iau asupra forței aeriene anti-aeriană portabile, aşa numitele MANPADS; protecţia navelor şi a porturilor; protecţia elicopterelor; neutralizarea dispozitivelor explozibile artizanale; detectarea, protecţia împotriva şi neutralizarea armelor de distrugere în masă; noi tehnologii pentru asigurarea informaţiilor, recunoaşterii, supravegherii şi descoperirii ţintelor relevante în domeniul terorismului; dispunerea dispozitivelor explozibile şi protecţia elementelor sensibile de infrastructură şi construcţii cum ar fi conductele şi centralele nucleare pentru mai multe detalii despre acest program, vezi Dimensiunea tehnologică a combaterii terorismuluiîn ediţia de toamnă a Revistei NATO.

În sens mai larg, eforturile NATO de transformare mai eficientă a capabilităţilor sale militare pentru a-şi putea îndeplini întreaga gamă de misiuni contribuie de asemenea la întărirea răspunsului Alianţei împotriva terorismului.

există o viziune diferită în ochi

O altă capabilitate importantă în cu ce viziune iau asupra forței aeriene terorismului o reprezintă informaţiile eficiente. Aceasta contribuie la asigurarea unei înţelegeri comune cu ce viziune iau asupra forței aeriene ameninţările şi la pregătirea răspunsurilor corespunzătoare pentru acestea. De aceea, ridicarea nivelului schimbului de informaţii între aliaţi şi parteneri reprezintă o înaltă prioritate în cadrul Alianţei.

A fost creată o Unitate de Cu ce viziune iau asupra forței aeriene privind Ameninţările Teroriste pentru a îmbunătăţi schimbul de informaţii şi analizele în domeniul terorismului. Unitatea utilizează informaţiile civile şi militare, furnizate atât de aliaţi, cât şi de parteneri, pentru a oferi evaluări Consiliului Nord Atlantic şi personalului NATO.

În plus, se desfăşoară o analiză a structurilor de informaţii ale Alianţei. Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut pentru a asigura furnizarea informaţiilor care să constituie baza deciziilor în domeniul politicilor.

În special, va fi important să se definească mai clar categoriile de informaţii care ar putea fi schimbate în modul cel mai util între toţi aliaţii.

De o mare sensibilitate, informaţiile operaţionale — categoria pe care serviciile de informaţii sunt cel mai reticente să o împărtăşească — sunt probabil mai puţin relevante pentru atingerea scopurilor Alianţei decât evaluările şi analizele de natură strategică sporită. Gestionarea consecinţelor Aliaţii şi partenerii acţionează împreună în vederea îmbunătăţirii pregătirii împotriva posibilelor atacuri teroriste.

O îngrijorare deosebită este generată de posibilitatea producerii unei avarii catastrofale produse de un atac cu agenţi chimici, nucleari sau radiologici împotriva populaţiei civile.

Această activitate este parţial de natură conceptuală video de îmbunătățire a viziunii bates parţial o chestiune de a identifica şi exersa utilizarea capabilităţilor pe care aliaţii şi partenerii le au la dispoziţie pentru a răspunde în cazul producerii unor astfel de atacuri, de exemplu, prin intermediul Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului în Cazul Producerii Dezastrelor EADRC şi eventual prin folosirea mijloacelor de apărare CBRN ale Alianţei.

Implicaţiile eşecului descurajării şi al prevenirii trebuie de asemenea analizate cu atenţie. Aici, trebuie acordată atenţia cuvenită planificării vizând apariţia situaţiilor neprevăzute pentru a putea răspunde formelor severe de distrugere rezultate în urma atacurilor teroriste, în special a celor executate cu arme de distrugere în masă.

În acest context, o cooperare civili-militari sporită în domeniul gestionării consecinţelor şi al pregătirii ar putea contribui la asigurarea unui răspuns mai eficient.

Operaţiile Operaţiile NATO au demonstrat, direct sau indirect, pregătirea şi hotărârea Alianţei de a acţiona decisiv împotriva ameninţării terorismului. Au fost operaţionalizate politici, concepţii şi capabilităţi. Expertiza şi mijloacele cheie ale Alianţei — structura sa militară integrată, înalta capacitate de planificare operaţională şi procedurile pentru solicitarea unei game largi de capabilităţi şi mijloace militare nord americane şi europene - îi permit acesteia să desfăşoare un spectru complet de operaţii militare multinaţionale semnificative, inclusiv operaţii relevante pentru lupta împotriva terorismului.

Lansată în octombrie în contextul invocării Articolului 5 al Tratatului de la Washington, aceasta a început cu patrularea părţii estice a Mediteranei şi monitorizarea transportului naval. Apoi operaţia a fost extinsă pentru a include escortarea vaselor civile prin Strâmtoarea Gibraltar şi abordarea navelor suspecte, iar raza sa geografică s-a cu ce viziune iau asupra forței aeriene în continuare, cuprinzând întreaga Mare Mediterană.

Operaţia Active Endeavour se bucură din ce în ce mai mult de atenţia partenerilor NATO, fiind încheiate acorduri cu Rusia şi Ucraina pentru acordarea sprijinului acestei operaţii de către acestea. De asemenea, se desfăşoară negocieri cu un număr de ţări mediteraneene privind modul în care acestea ar putea sprijini operaţia pentru a afla mai multe despre Active Endeavour, vezi Combaterea Terorismului în Marea Mediterană în acest număr al Revistei NATO.

Sprijinul practic este de asemenea oferit tuturor ţărilor aliate care găzduiesc întâlniri şi evenimente de cu ce viziune iau asupra forței aeriene vizibilitate. Acest fel de operaţii a început imediat după 11 septembrie cu Operaţia Eagle Assist, care a furnizat Statelor Unite sprijinul de avertizare timpurie prin mijloace aeropurtate între octombrie şi mai Operaţiile conduse de NATO în Afganistan şi Balcanii de Vest ajută la prevenirea încercărilor teroriştilor şi grupurilor extremiste de a submina eforturile de instaurare a păcii şi stabilităţii.

Forţa Internaţională de Asistenţă de Securitate ISAF condusă de NATO în Afganistan a sprijinit, printre altele, procesul alegerilor prezidenţiale şi parlamentare, contribuind astfel la asigurarea certitudinii că Procesul Bonn, programul de stabilizare al acestei ţări sprijinit la nivel internaţional, nu este abătut de la cursul său de către terorişti şi grupurile extremiste.

În Kosovo, KFOR continuă să colecteze informaţii asupra grupurilor teroriste şi extremiste pentru a le restrânge libertatea de mişcare, inclusiv prin monitorizarea frontierelor şi graniţelor provinciei. În Bosnia-Herţegovina, comandamentul NATO menţinut la Sarajevo şi-a păstrat capacitatea de a sprijini activităţile contra-teroriste în timp ce asigură protecţia forţelor.

Cooperarea internaţională Angajamentul NATO de a acţiona împreună cu partenerii şi alte organizaţii internaţionale împotriva terorismului este evidenţiat de o serie de iniţiative şi măsuri concrete. Lupta împotriva terorismului este de asemenea o dimensiune importantă a dialogului intensificat al NATO cu Ucraina. Planul de Acţiune al Parteneriatului împotriva Terorismului, convenit în noiembrieoferă un cadru pentru cooperarea NATO în acest domeniu cu toţi partenerii săi pentru mai multe detalii despre acest program, vezi Working with Partners to fight terrorism în ediţia de primăvară a NATO Review.

În Afganistan, Alianţa a jucat un rol esenţial pentru a aduce cooperarea cu Naţiunile Unite la un nou nivel. Consultările şi schimbul de informaţii privind terorismul şi proliferarea WDM cu Uniunea Europeană se desfăşoară într-o manieră activă. Producerea în continuare a actelor teroriste reaminteşte permanent faptul că mai sunt multe de făcut pentru a elimina acest flagel. Prin dimensiunea trans-atlantică de o importanţă crucială, precum şi prin parteneriate şi o expertiză unică, Alianţa poate şi trebuie să aducă pe termen lung o contribuţie semnificativă la această luptă.

Şefii de state şi guverne au elaborat o agendă îndeajuns de solicitantă pentru NATO în acest sens.

Trebuie acum să ne asigurăm că aceasta este implementată cu adevărat pe deplin. La scurt timp după exploziile bombelor în metroul londonez din luna iulie, preşedintele rus se plângea de nivelul scăzut al cooperării internaţionale pentru combaterea terorismului în pofida mărimii acestei ameninţări şi a atrocităţilor pe care le produce. Deşi au fost realizate progrese în acest domeniu în perioada de după 11 septembrie, natura provocărilor ne obligă să învăţăm în continuare modul în care să combatem terorismul la scară globală.

Acesta este desigur cazul în ceea ce priveşte Rusia şi cel mai probabil şi NATO, întrucât această puternică organizaţie politico-militară nu a fost iniţial concepută pentru a combate terorismul. În acelaşi timp, cooperarea internaţională prinde contur în cadrul câtorva forumuri, deoarece flagelul terorismului poate fi eliminat doar dacă demonstrăm o hotărâre la nivel general şi dacă ne combinăm numeroasele eforturi pe care le depunem.

În acest fel, lupta internaţională împotriva terorismului a fost, de exemplu, unul dintre principalele puncte de pe agenda Adunării Cu ce viziune iau asupra forței aeriene a ONU cu ocazia celei de a şaizecia aniversări din septembrie anul acesta.

Mai mult chiar, aceasta reprezintă un domeniu prioritar al activităţii Consiliului NATO-Rusia, în cadrul căruia încercăm, în primul rând, să maximizăm dimensiunea practică a colaborării noastre. La mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, NATO începuse deja să invite ţări partenere să ia parte la întâlniri importante ale diferitelor comitete.

Totuşi, în acel moment, nici NATO şi nici Rusia nu aveau o înţelegere clară în privinţa modului în care urma să fie dezvoltată cooperarea în această sferă şi în privinţa obiectivelor şi domeniilor asupra cărora trebuiau să-şi concentreze atenţia. Discuţiile iniţiale s-au axat în principal asupra schimburilor de asigurări reciproce privind importanţa unei astfel de cooperări şi a apelurilor de a o dezvolta.

Atacurile teroriste din 11 septembrie au reprezentat un moment de cotitură al relaţiilor NATO-Rusia. Nevoia de a combina eforturile devenea acută. La 13 septembrie, la numai două zile după producerea atacurilor, Consiliul Întrunit Permanent NATO-Rusia a adoptat o declaraţie comună de condamnare a atacurilor, exprimând deschiderea pentru o acţiune comună în vederea combaterii ameninţării teroriste.

cu ce viziune iau asupra forței aeriene recuperare viziune completă 100 rezultat video

O lună mai târziu, se convenea un prim plan de acţiune de cooperare, care sublinia nevoia pentru o cooperare NATO-Rusia sporită în vederea abordării noilor provocări de securitate. Evident, Rusia avea multe lucruri de oferit partenerilor săi în domeniul anti-terorismului. Acestea includ capabilităţi de informaţii, influenţă politică în regiuni importante ale lumii şi experienţa în privinţa prevenirii atacurilor teroriste şi viziune și pastă de dinți gestionării urmărilor acestora.

La rândul său, NATO oferă o gamă impresionantă de potenţiale răspunsuri politico-militare în cazul situaţiilor de criză. În plus, spre deosebire de alte structuri inter-guvernamentale, Alianţa poate asigura confidenţialitatea informaţiilor, care are o importanţă deosebită în lupta împotriva terorismului.

  • John Colston analizează modul în care Alianţa îşi îmbunătăţeşte capabilităţile militare pentru a răspunde cerinţelor operaţiilor sale în evoluţie.
  • Software de calculator pentru viziune
  • 10% viziune
  • Orjanu În perioada

Totodată, acest document a stabilit noi mecanisme şi proceduri de cooperare care să contribuie la realizarea unei mai bune înţelegeri şi reapropieri între aliaţi şi Rusia. Semnificaţia politică a Consiliului NATO-Rusia a test ocular de miopie online evidentă pentru Moscova după tragedia de la şcoala din Beslan din septembrieîn care au fost ucişi de civili, dintre care de copii.

Consiliul NATO-Rusia a fost primul organism internaţional care a adoptat o declaraţie hotărâtă şi ne-echivocă de condamnare a acestui eveniment drept o crimă şi o ameninţare directă împotriva securităţii noastre comune, valorilor împărtăşite şi a drepturilor fundamentale şi libertăţilor omului.

De asemenea a confirmat hotărârea sa de a-şi intensifica eforturile pentru combaterea terorismului. Totodată, am apreciat în mod deosebit solidaritatea demonstrată de alţi membri NRC, precum şi declaraţiile de sprijin ale secretarului general NATO. Unul dintre noile mecanisme ale Consiliului NATO-Rusia este Grupul de Lucru ad-hoc pe problematica terorismului, care ia în discuţie abordările conceptuale în vederea abordării ameninţării terorismului şi urmăreşte să dezvolte cooperarea practică.

Până în prezent, Grupul a reuşit să elaboreze şi să adopte o serie de documente comune.

Ațiputeafiinteresat