Ce să faci atunci când examinezi viziunea,

Stimate dle Președinte al Curții Constituționale, Stimate dle Președinte al Parlamentului, Dle Ministru, Doamnelor și domnilor, Este o plăcere să fiu alături de domniile voastre în această dimineață. Sunt recunoscător gazdelor pentru organizarea acestei conferințe, cu prilejul marcării unei aniversări semnificative - 20 de ani - de la un eveniment istoric pentru Republica Moldova: ratificarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Acest stat a fost parte a unei extinderi impunătoare ce să faci atunci când examinezi viziunea domeniului de aplicare al Convenției, care a avut loc în ultimul deceniu al secolului trecut. Primul judecător din partea Republicii Moldova ales la Curte și care, bineînțeles, prezidează evenimentul de astăzi, a sosit la Strasbourg în vremurile în care funcționa încă "vechea" Curte.

Dle președinte Panțîru, ce să faci atunci când examinezi viziunea fost pe acele timpuri coleg cu mari personalități de la Strasbourg și când spun aceasta, mă gândesc la fostul președinte Bernhardt, judecătorul Pettite, judecătorul Valticos, judecătorul Russo și alții.

Dumneavoastră ați fost personal și direct implicat în tranziția sistemului Convenției din noiembrie - o transformare a ceea ce a fost arhitectura instituțională în Curtea Europeană pe care o știm astăzi. În pofida provocărilor multiple cu care s-a confruntat sistemul european al drepturilor omului de atunci, aș vrea să reamintesc acel moment remarcabil în istoria europeană. Deseori se spune că Convenția Europeană a Drepturilor Omului face parte din cadrul de reglementare apărut după războiul din Europa.

Aș adăuga că sistemul Convenției - în versiunea reformată și consolidată prin Protocolul nr.

Ce este și ce face

Acest aranjament s-a centrat pe elementele fundamentale ale Convenției, așa cum au fost proclamate în Preambul: protecția drepturilor omului, angajamentul pentru principiul guvernării democratice și respectarea preeminenței dreptului.

Ca juriști, cunoaștem tulburări vizuale cu oboseală toții că acestea nu sunt doar cuvinte decorative ori sentimente de aspirație. În schimb, acestea formează esența interioară a drepturilor și garanțiilor protejate de Convenție.

ce să faci atunci când examinezi viziunea

Astfel, ele reprezinte linii directorii pentru judecători, fie că sunt judecători europeni sau naționali, atunci când aceștia îndeplinesc sarcina de interpretare și aplicare a drepturilor omului.

Mai exact, aceste valori au fost testate, supuse provocărilor și apărate în diferite părți ale Europei, pe parcursul celor două decenii la care ne referim în cadrul acestei Conferințe. Iar provocările curente sunt multe și de amploare. Am folosit de două ori sintagma "aranjament" cu referire la Convenție, deși trebuie să recunosc că stabilirea eficienței și autorității sistemului european încă nu este definitivată.

Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare

Aceasta solicită de la noi - atât autorități naționale cât și europene - o vigilență constantă și o determinare enormă pentru ocrotirea drepturilor fundamentale ale tuturor celor aflați sub protecția Convenției. Așa cum este reflectat în titlul discursului meu de astăzi, remarcile pe care aș vrea să le împărtășesc cu dvs. Voi vorbi despre poziția particulară a Republicii Moldova ca Stat parte la Convenție. Ulterior, voi purcede la prezentarea unor remarci generale despre Curtea Europeană.

Viziunea și acțiunea impuse de construcția Uniunii Bancare Prof. Acum însă, cel puțin la nivelul zonei euro, s-a regăsit o direcție de acțiune și mai ales un pol de putere care să impună viziunea pe termen lung.

Înainte ca să continui, permiteți-mi să vă comunic că nu voi încerca să fac un sumar ori să o cercetare a întregului corp jurisprudențial al Convenției cu privire la Ce să faci atunci când examinezi viziunea Moldova, care a debutat cu cauza Mitropoliei Basarabiei din 13 decembrie În perioada la care ne referim au fost pronunțate peste de hotărâri, Curtea de la Strasbourg reușind să examineze câteva mii de plângeri individuale. Având în posesie aceste date, crema de ochi afirma deja că interacțiunea cu mecanismul Convenției a fost destul intens, și așa rămâne și în prezent.

Aici, aș vrea să fac prima referință la subsidiaritate.

KARL JASPERS: VIZIUNEA FILOSOFICĂ A UNUI PSIHOPATOLOG DE GENIU

Implementarea Convenției depinde nu doar de instituțiile internaționale și de procedurile instituite, chiar dacă acestea, bineînțeles, sunt vitale pentru protejarea în ultimă instanță a drepturilor omului. Potrivit acestui principiu al subsidiarității, cea mai mare parte a responsabilității în ceea ce privește implementarea Convenției trebuie să le revină autorităților naționale competente.

Rolul autorităților judiciare - de orice nivel și în orice domeniu al dreptului - este extrem de important. Aceasta, însă, nu este de natură să reducă rolul altor ramuri ale puterii de stat care, bineînțeles, trebuie să-și onoreze obligațiile ce le revin în temeiul Convenției.

Instanțele naționale însă sunt poziționate într-un mod unic ca să asigurare respectarea drepturilor omului, prevenirea sau eliminarea încălcărilor și aplicarea măsurilor de remediere. Voi reveni ceva mai târziu la acest subiect important.

La această etapă aș remarca faptul că, în ceea ce privește Republica Moldova, vedem că starea lucrurilor nu a evoluat în măsura în care să observăm punerea în valoare a rolului subsidiar al Curții Europene. Deseori se vehicula că în anii de formare a Curții, atunci când sub jurisdicția sa era adunat un grup relativ mic al democrațiilor occidentale, sarcina acesteia era deseori limitată la examinarea plângerilor care nu vizau subiecte legate de viață și moarte ori încălcări grave ale demnității umane, sau cazuri de nedreptate flagrantă.

Starea lucrurilor însă a devenit alta începând cu anii Schimbarea a intervenit în momentul în care întregul spectru al încălcărilor drepturilor omului a apărut pe radarul Curții de la Strasbourg. Cele mai grave și dureroase cauze parvenite la Curte, cum ar fi: pierderea de vieți în diverse circumstanțe și dispariții ale oamenilor articolul 2 ; tortura și tratamentele inumane articolul 3 ; încălcările sistematice ale libertății individuale articolul 5.

În categoriile enumerate de cauze putem găsi multe hotărâri ce să faci atunci când examinezi viziunea Republica Moldova. Articolele pe care le-am menționat sunt de ˝prim-rang˝ în lista drepturilor fundamentale.

Ele protejează viața, integritatea și securitatea fizică a persoanei. Având în vedere importanța evidentă și intrinsecă a lor, cauzele care vizează aceste încălcări constituie o prioritate de maximă urgență pentru Curte. Astfel de cauze reprezintă o mare îngrijorare pentru întreaga Europa. Un exemplu des întâlnit al unor astfel de cauze este încălcarea articolului 3, datorată condițiilor precare din locurile de detenție, atât de rele încât sunt de natură să submineze însăși demnitatea ființei umane.

În viziunea mea, aceasta reprezintă o încălcare deosebit de gravă a drepturilor omului în Europa de azi.

Account Options

Condițiile de detenție constituie o problemă dat fiind faptul că ține de natura cronică și structurală în unele state. Ca răspuns, Curtea și-a dezvoltat practica judiciară prin utilizarea procedurii-pilot.

A doua abordare este cunoscută sub genericul de hotărâre primară și este aplicată pentru asemenea state precum Belgia, Grecia, România, Slovenia și, precum știți - pentru Republica Moldova. Mă refer aici la hotărârea Șișanov, pronunțată în septembrie O astfel de dezvoltare a practicii judiciare constituie una din cele mai semnificative evoluții în jurisprudența Convenției din ultimii 20 de ani.

Deși cu aproximativ ani în urmă reprezenta o noutate, această abordare a devenit tot mai frecventă.

viziune după 40 hipermetropie modul în care se formează viziunea

De menționat că ea, totuși, trebuie să rămână în limitele stabilite de Convenție însăși. În acest mod se impune o balanță între autoritatea judiciară care prin hotărâre stabilește încălcarea și discreția statului de a alege modul de executare a unei astfel de hotărâri, ce are loc sub supravegherea colectivă a Comitetului de Miniștri. Ceea la ce vreau să atrag atenția este faptul că există limite clare în ceea ce privește autoritatea Curții Europene de a soluționa astfel probleme sistemice precum condițiile deplorabile de detenție.

Introducere

Mă refer aici din nou la subsidiaritate, dat fiind faptul că cineva ar putea invoca că, atunci când rolul Curții Europene ajunge la limitele stabilite, implementarea Convenției devine apanajul autorităților naționale.

În ceea ce privește problema Republicii Moldova legată de condițiile inacceptabile de detenție, hotărârea Curții a evocat măsurile ce urmează a fi întreprinse cât mai rapid pentru a aborda situația într-o manieră generală și, totodată, sistemică.

Cuvinte cheie: f i l o s o f i ep s i h i a t r i es p e c t r u l antropologieiteorii psihopatologice Abstract Interfaţa dintre ştiinţele umaniste este dată de temeiul filosofic al argumentaţiei acestora şi de Weltanschauung- ul complementar.

Actualmente sunt așteptări mari, inclusiv din partea organelor Convenției, că autoritățile naționale vor acționa în conformitate cu indicațiile detaliate expuse în hotărâre. În această situație, conform cerințelor principiului subsidiarității, este necesară punerea în practică a remediilor de prevenire și de compensare, care trebuie aduse la înălțimea standardelor Convenției privind accesibilitatea, eficiența, echitatea procedurală și modul adecvat de implementare.

Mai mult, aș vrea să atrag atenția la un fragment din hotărârea Șișanov, în special referința la hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție din 24 decembrie Curtea Supremă a stabilit modul de abordare de către instanțele naționale atunci când examinează plângerile privind încălcarea articolelor 3, 5 și 8 ale Convenției.

Curtea Europeană a luat notă "cu satisfacție" despre hotărârea explicativă, făcând o remarcă despre faptul că au fost luate în considerare cea mai mare parte a principiilor relevante din jurisprudența Convenției.

Primele măsuri au constat în consolidarea cooperării economice: scopul era ca țările implicate în schimburi comerciale să devină interdependente din punct de vedere economic și să devină astfel mai probabilă evitarea conflictelor. Drept urmare, îna luat naștere Comunitatea Economică Europeană, cu obiectivul inițial de a consolida cooperarea economică dintre șase țări: Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos. Ceea ce a început ca o uniune pur economică a evoluat treptat, devenind o organizație care acționează în numeroase domenii de politică diferite, de la politici climatice, mediu și sănătate la relații externe, securitate, justiție și migrație.

Chiar dacă Camera a corectat un anumit aspect, ceea ce aș vrea să spun este că o astfel de îndrumare adresat judecătorului național din vârful ierarhiei judiciare indică foarte clar în favoarea subsidiarității.

Atunci când la nivel european și național se acționează în unison într-o astfel de manieră, protecția judiciară a drepturilor omului și a demnității umane ar trebui să fie și mai efectivă. Aș vrea să remarc aici statutul superior în cadrul legal din Republica Moldova al tratatelor internaționale privind drepturile omului care, potrivit articolului 4 din Constituție, au prioritate față de normele naționale în cazul unor eventuale coliziuni.

Mai mult, am avut posibilitatea - datorită multitudinii materialelor traduse, disponibile pe pagina de internet a Segment de viziune pe care o conduceți, stimate Președinte Panțîru, - să mă informez despre activitatea tot mai intensă a Curții Constituționale în domeniul drepturilor omului.

ce să faci atunci când examinezi viziunea există o vedere 20

Ați publicat un Raport comparativ dintre jurisprudența Curții în fruntea căreia vă aflați și jurisprudența Curții Europene, care prezintă un interes deosebit pentru un cititor din exterior. Așa cum menționează autorii acestui Raport, în timp ce sistemul justiției constituționale din statul dvs.

UE - Ce este și ce face

Acest fapt îi conferă Curții Constituționale a Republicii Moldova rolul de "un veritabil tribunal al drepturilor omului. În mod firesc, nu pot să nu menționez referința pe care a făcut-o Curtea Constituțională la principiul subsidiarității în contextul Convenției, precum și referințele ce se fac la declarațiile adoptate în cadrul conferințelor de la Interlaken, Izmir și Brighton.

Mi-am îmbunătățit vederea folosind metoda Bates cum se tunde prin vedere

Este o formă rezonantă a cuvintelor care, după mine, pot fi adaptate cu exactitate contextului Convenției. Mă voi referi la acest subiect mai jos.

O altă trăsătură care îmi atrage atenția, și care îmi este cunoscută, ține de utilizarea unor texte internaționale selecte și a trimiterilor ce se fac la sistemele constituționale ale altor state europene. Este o metodologie care, în ceea ce privește Convenția, a fost validată pe parcursul multor ani de experiență coerentă a Curții de la Strasbourg. Mai mult, aceasta reprezintă atributul distinctiv al unei jurisprudențe dinamice.

Studiind Raportul comparativ, care prezintă o analiză a acestei hotărâri dintr-o perspectivă foarte pozitivă, aș vrea să evidențiez numărul semnificativ de cazuri în care această procedură a fost utilizată în primul an după adoptare, ridicându-se la cifra de De asemenea, voi menționa și viteza cu care Curtea Constituțională s-a expus asupra excepțiilor de neconstituționalitate, acestea fiind examinate în mediu timp de luni.

Din perspectiva mea ca judecător european, această evoluție juridică se bucură de un interes deosebit.

Ațiputeafiinteresat