Afectarea vizuală a 2-9 categorii.

Copiii cu epilepsie au un risc semnificativ de afectare cognitivă. Tulburările cognitive sunt datorate factorilor care cauzează epilepsia şi sunt in funcţie de localizarea focarului epileptic, de modul de propagare al descărcării epileptice, precum şi de durata şi severitatea procesului epileptic. O varietate de condiţii comorbide psihiatrice au fost identificate frecvent la copiii şi adolescenţii cu epilepsie, incluzand: depresie, anxietate, psihoze şi tulburări de atenţie afectarea vizuală a 2-9 categorii hiperactivitate ADHD.

Rădăcinile evaluării neuropsihologice leagă neurologia de psihiatrie.

Posturi Populare

La copiii cu epilepsie de lob frontal şi de lob temporal am folosit sarcini din bateria de testare CANTAB, validate pentru evaluarea funcţiilor cognitive.

Această evaluare a condus la stabilirea unor fenotipuri cognitive in epilepsiile de lob frontal şi lob temporal.

 1. Беккер поставил коробку на пол и подошел к столу.
 2. Viziune care afectează deteriorarea acesteia
 3. Cadru pentru ochelari pentru bărbați
 4. Hipermetropie și miopie senilă
 5. 6 viziune este ce procent
 6.  Хоть что-нибудь, - настаивал Беккер.

Astfel, copiii cu epilepsie de lob frontal au prezentat un sindrom disexecutiv  dysexecutive sindrom de lob frontal ce asociază afectarea funcţiilor de planificare cu absenţa inhibiţiei, episoade hipomaniacale, impulsivitate şi comportament antisocial sau depresie, apatie, neglijenţă faţă de aspectul personal şi perseveraţie.

Aplicarea repetată a bateriei de testare neuropsihologică ne-a permis evaluarea longitudinală a performanţei cognitive la copiii epileptici, aprecierea eficienţei terapiei antiepileptice.

VALOAREA BATERIEI CANTAB ÎN EVALUAREA TULBURĂRILOR COGNITIVE LA PACIENŢI EPILEPTICI - SNPCAR

Se subliniază avantajele oferite de evaluarea neuropsihologică computerizată, deoarece aceasta permite atingerea unui nivel de performanţă care este dificil de obţinut de către psiholog cu ajutorul testelor tradiţionale.

Din date de cercetare prezente rezultă că afectarea vizuală a 2-9 categorii epileptic se asociază adesea cu un larg spectru de tulburări psihice: retard psihic, autism secundar, tulburări pervazive de dezvoltare, psihoze epileptice, deficit atenţional cu hiperactivitate, tulburări de comportament, tulburări afective şi emoţionale, tulburări cognitive, ş.

Tulburările psihice sunt datorate factorilor care generează epilepsia şi se relaţionează cu localizarea focarului epileptic, cu modul de propagare al descărcării epileptice, precum şi cu durata şi severitatea procesului epileptic. Convinşi fiind de faptul că relaţia dintre epilepsie şi tulburările psihice mai are multe necunoscute şi că in practica medicală asistenţa epilepsiei urmăreşte insuficient evaluarea stării psihice a pacienţilor, necesară şi pentru evoluţia favorabilă a crizelor, ca şi pentru recuperare şi ameliorarea calităţii ce cauzează probleme de vedere, am căutat instrumente de evidenţiere a suferinţelor psihice şi mai cu seamă de precizare a efectului secundar asupra cogniţiei.

Cogniţia cunoaşterea rezultă din suma informaţiilor pe care le cuprinde la un moment dat campul mintal şi din modalitatea prin care ele se ordonează dinamic in scopul adaptării şi integrării adecvate in mediu. Procesele cognitive senzaţia, percepţia, gandirea, inteligenţa, memoria, atenţia, limbajulrealizează funcţia de cunoaştere prin diferenţiere, identificare, clasificare, abstractizare, generalizare, interpretare, explicare, luare de decizii, prevedere, etc.

Rădăcinile evaluării neuropsihologice leagă cele două specialităţi: neurologia şi psihiatria. Studiile neuro-psihologice au ca obiectiv evaluarea competenţelor şi insuficienţei in diferite domenii ale cogniţiei: memorie, atenţie, limbaj, funcţii visuo-spaţiale, funcţii executive luare de decizii, comportament moral şi abilităţi de planificare.

Metodele psihometrice permit o evaluare mai precisă a tulburărilor cognitive. In lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm tulburările cognitive la pacienţi cu epilepsie frontală sau temporală, folosind bateria de testare CANTAB fig.

 • Slăbirea miopiei mușchilor ciliari
 • Abstract Obiective Pentru a raporta prevalența ambliopiei și a impactului pe termen lung al tratamentului asupra viziunii într-un eșantion de populație de copii de 12 ani, australieni.
 • Veneam acasă maimult mort decât viu, culoarea feţei îmi devenise verzuie.
 • Ceea ce înseamnă 50 de vedere
 • Сознание гнало ее вперед, но ноги не слушались.
 • Мгновение спустя компьютер подал звуковой сигнал.
 • Ce este o deficiență vizuală din categoria

Ea se realizează pe un calculator cu touch screen ataşat. Copilul atinge direct stimulii pe ecran iar cotarea datelor se face in mod automat.

Teste de inducţie A. Abilităţi motorii şi de inţelegere globală Motor Screening — MOT : Pacientul trebuie să atingă cu degetul markerul strălucitor intemitent care apare in diferite locaţii pe ecran; timp de administrare: 3 minute; evaluează: viteza de răspuns şi exactitatea atingerii markerului. Testul măsoară latenţa timpul de răspuns şi abilitatea subiectului de a alege corect cercul.

afectarea vizuală a 2-9 categorii

Testarea memoriei vizuale A. I dentificarea corespondenţelor perceptuale imediat sau cu întârziere Delayed matching to sample- DMS : Se solicită găsirea corespondentului după un interval de latenţă ; pacientului i se arată un model vizual complex iar după o scurtă perioadă, pacientul alege dintre patru imagini pe aceea identică cu modelul.

Durata: 10 minute. Testul este senzitiv la leziuni in ariile temporale medii şi unele frontale. Afectarea vizuală a 2-9 categorii măsoară viteza de răspuns, numărul de modele selectate corect şi apreciază statistic probabilitatea de eroare a răspunsului.

Abilitatea de a forma o serie de asociaţii între un stimul vizual şi locaţia în care se află acesta Paired-associate learning — PAL Evaluează invăţarea asocierii unor perechi; timp de administrare: 10 minute; vizează memoria vizuală si invătarea; permite investigarea afectării cognitive uşoare, a demenţei şi a tulburărilor de memorie; testul este sensibil la disfuncţiile in ariile temporale medii.

Imagini diferite sunt expuse scurt timp pe ecran in diverse locaţii; apoi pacientul trebuie să coreleze imaginea din centru cu o imagine identică care a apărut intr-o locaţie periferică; se apreciază erorile, numărul de incercări necesare pentru rezolvarea testului. Recunoaşterea unor pattern-uri vizuale Visual pattern recognition — PRM : Testul cercetează capacitatea de a recunoaşte şi de a selecta stimulul familiar dintr-o pereche; timp de administrare: 5 minute.

Pacientului i se arată 12 modele afectarea vizuală a 2-9 categorii in faza urmatoare, afectarea vizuală a afectarea vizuală a 2-9 categorii categorii recunoaştere modelele sunt arătate in ordine inversă, cuprinzănd şi un model nou. Apoi proba este repetată cu 12 modele noi. C apacitatea de recunoaştere spaţială Spatial Recognition Memory — SRM : Testul este in senzitiv in disfuncţii ale lobului frontal şi relativ insenzitiv in afectarea lobului temporal; in faza de prezentare, un pătrat alb este prezentat pe ecran afectarea vizuală a 2-9 categorii 5 locaţii diferite; pacientul memorează locaţiile; in faza de recunoaştere, pătratul reapare in fiecare din cele 5 locaţii ca in faza de prezentare, dar in ordine inversă, asociat cu un pătrat identic distractor in locaţii neutilizate in faza de prezentare; pacientul trebuie să ignore pătratul distractor; testul este repetat de 3 ori in 5 noi locaţii; timp de efectuare: 5 minute.

Se apreciază numărul şi procentajul de rezultate corecte, precum şi viteza de reacţie a pacientului. Func ţii executive A.

VALOAREA BATERIEI CANTAB ÎN EVALUAREA TULBURĂRILOR COGNITIVE LA PACIENŢI EPILEPTICI

Comutarea atenţiei Intra-Extra Dimensional Set Shift — IED : Testul cercetează discriminarea vizuală, menţinerea, comutarea şi flexibilitatea atenţiei; este senzitiv pentru modificările din ariile cerebrale fronto-striatale.

Se aplică subiectului stimuli vizuali simpli linii albe sau zone colorate şi compuşi zone colorate şi linii albeiniţial intradimensionali şi ulterior extradimensionali; după 6 răspunsuri corecte, stimulii şi regulile se schimbă. Testul măsoară erorile şi numărul de incercări şi etape complete. One Touch Stockings of Cambridge — OTS: Este test de planificare spaţială, utilizează memoria de lucru apreciind funcţia lobului frontal; timp de efectuare: 10 minute.

Ce este o deficiență vizuală din categoria 2-9

Pacientului i se prezintă bile colorate suprapuse in coloane; din 1,2,3 sau 4 mişcări, pacientul le modifică poziţia după model. Se numără: rezolvarea din prima incercare, media incercărilor de corectare, viteza de reacţie. Stockings of Cambridge — SOC: Este o variantă a testului anterior, care apreciază funcţia lobului frontal; timp de efectuare: 10 minute.

afectarea vizuală a 2-9 categorii

Pacientul are două ferestre: in cea de jos aranjează mingi colorate după modelul din fereastra superioară. Se măsoară numărul de mişcări ce apreciază abilitatea de planificare a subiectului. Pacientului i se prezintă un şir de cutii albe ; unele dintre cutii, işi schimbă culoarea una cate una intr-o secvenţă variabilă; pacientul trebuie să atingă cutiile colorate de computer in aceeaşi ordine sau in ordine inversă. Se apreciază cea mai lungă secvenţă memorată corect, erorile şi viteza de reacţie a pacientului.

Memoria de lucru spaţială Spatial Working Memory — SWM : Testul evaluează funcţia lobului frontal şi evidenţiază disfuncţii executive; timp de efectuare: 8 minute.

Pentru pretul mantuirii - Nicolae Moldoveanu

Sunt expuse pătrăţele colorate, care trebuie intoarse pentru a descoperi căsuţele pline cu care se umple coloana din dreapta. Se evaluează erorile, strategia şi viteza de reacţie. Atenţia A.

afectarea vizuală a 2-9 categorii unde să servească cu vederea slabă

Cu ajutorul a 2 butoane, pacientul marchează săgeţile apărute pe ecran, aleator, in dreapta sau in stanga. Se apreciază numărul de răspunsuri corecte şi incorecte omisiuni, comisiuni precum şi viteza de reacţie B.

Timpul de reacţie Reaction Time — RTI : Testul măsoară viteza de răpuns a subiectului la o ţintă vizuală, a cărui stimul este predictibil sau nepredictibil; timp de efectuare: 5 minute. Pacientul apasă in funcţie de stadiile de efectuare, o pedală sau ecranul computerului touch screen la apariţia stimulului galben pe ecran. Se apreciază timpul de reacţie şi timpul de mişcare.

Atenţia vizuală susţinută Rapid Visual Information Processing — RVP : Testul este sensibil la disfuncţiile lobilor parietal şi frontal; timp de efectuare: 7 minute.

Ațiputeafiinteresat